Tjockis Club

Regler:

Registering:
Varannan vecka
Reg dag = Söndag

Regna träning för att motivera andra är ett måste