Kostdoktorn

Prenumerera på Nyhetsflöde Kostdoktorn
Vi gör LCHF enkelt
Uppdaterad: 1 timme 30 minuter sedan

Att använda LCHF vid fetmabehandling

sön, 2018-10-14 16:43


110 visningarVilka resultat kan du förvänta dig om du äter ketogen kost för att behandla typ 2-diabetes, fetma eller sällsyntare diagnoser som McArdles sjukdom?

I den här föreläsningen från Low Carb Breckenridge 2018 kopplar dr Eric Westman den senaste forskningen om ketogen kost till sin kliniska erfarenhet av att behandla patienter med LCHF.

Se en del av intervjun ovan där dr Westman resonerar kring en studie som visade att det inte fanns någon långsiktig skillnad på fettsnålt och lågkolhydrat när det gäller viktnedgång – trots att 31 tidigare studier har pekat på fördel för LCHF (transkription). Hela videon är tillgänglig (med svensk text och transkription) med gratis provmånad eller medlemskap:

Att använda LCHF vid fetmabehandling – Dr Eric Westman

Bli medlem (gratis att testa en månad) och du får omedelbar tillgång till föreläsningar, intervjuer, videokurser, frågor och svar, filmer och mycket mera. Du får också tillgång till vårt populära verktyg veckomenyer.

LCHF-läkare

 • Förändrad livsstil är mycket effektivare06:46Kan du förbättra hälsan på bara 21 dagar? I så fall, hur?
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Bör man oroa sig för högt kolesterol?13:49Är högt kolesterol farligt? Vem ska (och vem ska inte) ta statiner och vad kan du göra istället för att medicinera?
 • Att praktisera och förespråka LCHF18:16Dr Joanne McCormack insåg att kostråden vi ger diabetiker helt enkelt inte fungerar.
 • Vad orsakar insulinresistens?29:01Man har 70% risk att det blir som följd av kronisk sjukdom, som har sin grund i insulinresistens. Dr Naiman förklarar vad som orsakar det.
 • Mat som medicin14:00Hur behandlar man patienter med kostråd baserade på LCHF? Och vad händer? Dr Jeffry Gerber vet och vi hade den stora äran att få följa honom under en dag på mottagningen.
 • "Min värk har minskat, doktorn"11:12Smärta, kost och livsstil med dr Èvelyne Bourdua-Roy.
 • En global matrevolution34:30Vilka mistag ligger bakom epidemierna av typ 2-diabetes och fetma – och hur kan de rättas till?
 • För mycket protein är bättre än för lite40:13Är ökat proteinintag när du äter LCHF en god eller dålig idé?
 • Måste man mäta ketoner?22:19Behöver man mäta ketoner på ketogen kost? Dr Westman guidar dig genom de situationer då det kan vara en fördel – och när det inte är det.
 • "Att behandla typ 2-diabetes kan vara enkelt"18:52Dr Sadhra ger blivande läkare råd om att behandling av typ 2-diabetes kan vara ganska enkelt så länge man äter LCHF. Läkemedel är inte förstahandsval.
 • LCHF-läkare i Mellanöstern10:40Dr Ali Irshad Al Lawati är LCHF-läkare och arbetar i Oman. Det här är den intressanta berättelsen om hur han började med LCHF.
 • "Diabetes är en tickande bomb"08:24Diabetes är en tickande bomb. Problemet är så stort att myndigheter måste agera genom lagstiftning.
 • Klinisk erfarenhet av LCHF26:08Eric Westman besvarar vanliga frågor om hur man implementerar kosten i praktiken och går igenom fallgropar.
 • PREVIEW? Mat som medicin02:57Hur behandlar man patienter med kostråd baserade på LCHF? Och vad händer? Dr Jeffry Gerber vet och vi hade den stora äran att få följa honom under en dag på mottagningen.
 • Vanliga problem och felsökning05:41Dr Unwin berättar om vanliga problem och hur man kan komma tillrätta med dem.

Inlägget Att använda LCHF vid fetmabehandling dök först upp på Diet Doctor.

Sanningen om salt

sön, 2018-10-14 09:07

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

1982 kallades salt ”en ny bov” på omslaget till TIME magazine. Publiceringen av INTERSALT-studien 1988 slog sedan huvudet på spiken. Det var en enorm studie som omfattade 52 center i 32 länder och man mätte saltintag med stor noggrannhet och jämförde det med blodtryck. Alla populationer hade gemensamt att ju större saltintag, desto högre blodtryck. Det kändes som en fullträff, trots att effekten var ganska liten. En minskning med 59 procent av natriumintaget skulle sänka blodtrycket med bara 2 mmHG. Om ditt systoliska tryck var 140, skulle alltså en kraftig begränsning av saltintaget sänka det till 138.

Det fanns emellertid inga data som tydde på att det skulle leda till färre hjärtinfarkter eller strokes. Baserat på denna inflytelserika studie meddelade Nutrition Facts Label år 1994 att amerikaner ska äta endast 2400 mg per dag (ungefär en tesked salt). Och ändå är det ett faktum att i princip alla hälsosamma populationer i världen äter salt i mängder långt över de rekommendationerna. Den dramatiska förbättringen av hälsa och livslängd som skett under de senaste 50 åren har uppstått under en period då nästa alla har ansetts äta för mycket salt.

Vår tro på hälsovinster av låg saltkonsumtion baseras till stor del på felaktig information och myter. Antagandet bakom rådet om att minska på saltintaget är att högt saltintag är ett modernt påfund, orsakat av ökningen av processad mat. Dahl, exempelvis, hävdade att det utbredda användandet av salt som krydda var ovanligt fram till moderna tider.

Data från militärarkiv som går tillbaka till kriget 1812 visar att soldaterna, och förmodligen resten av det västerländska samhället, konsumerade mellan 16 och 20 gram salt per dag. Under kriget 1812 upprätthöll soldaterna en daglig konsumtion på 18 gram per dag, trots hög kostnad. Amerikanska krigsfångar beklagade sig över att deras nio gram salt per dag var ”knappt och magert”. Det var först efter andra världskriget, när kylskåpen ersatte saltandet som huvudsaklig metod för att bevara mat, som amerikanerna sänkte sitt genomsnittliga saltintag till nio gram per dag och på den nivån har det hållit sig sedan dess. Under perioden före andra världskriget oroade man sig inte för död till följd av hjärtsjukdom, stroke eller njursjukdom – de huvudsakliga orsakerna som skrämmer oss från att äta salt idag.

Vinden vänder

Från allra första början fanns det problem med hypotesen att en minskning av saltintaget skulle rädda liv. Dahl noterade inte de olika kulturer som åt mycket salt och där det inte hade några konsekvenser för hälsan. Samburu-krigarna konsumerade nära två teskedar salt per dag och gick till och med så långt som att äta salt direkt från boskapens saltstenar. Trots allt detta salt är det genomsnittliga blodtrycket bara 106/72 mmHg och det ökar inte med stigande ålder. Som en jämförelse, omkring en tredjedel av de vuxna i USA har högt blodtryck med ett tryck på minst 140/90 mmHg eller högre. Som referens ligger ett normalt blodtryck på mindre än 120/80 mmHg och ökar i västvärlden generellt med ålder. Bybor från Kotyang, Nepal, äter två teskedar salt per dag och Kuna-indianerna äter en och en halv tesked salt per dag, utan förhöjt blodtryck. Det motsäger helt klart Dahls hypotes att en kost med mycket salt höjer blodtrycket.

Den senaste globala undersökningen angående saltintag visar att inget område i världen har anpassat sig till varken AHA eller WHO när det gäller rekommenderade restriktioner av saltintag. Centrala Asien hade det högsta saltintaget, tätt följt av välbeställda Asia Pacific-regionen inklusive Japan och Singapore. Den japanska kosten är mycket rik på natrium, man använder mycket sojasås, miso och inlagda grönsaker. Japanerna själva verkar inte få några negativa konsekvenser, de har världens längsta förväntade livslängd, 83,7 år. Singapore ligger på tredje plats med 83,1 år. Om det var så illa för hälsan att äta salt, hur kommer det sig att världens mest långlivade också är bland de som äter mest salt?

Funderingarna kring saltsnål kost tog sin fart 1973, när en analys fann sex populationer där det genomsnittliga blodtrycket var lågt trots en kost med mycket salt. Okayuma-folket, till exempel, konsumerade mer salt än de flesta länder gör idag (upp till 3,3 tsk per dag) och hade ändå bland de lägsta blodtrycken i världen.

I vissa fall sänktes blodtrycket då saltintaget ökade. I norra Indien konsumerade man till exempel i genomsnitt 2,5 tsk salt per dag (14 gram) men hade ett normalt blodtryck på 133/81 mmHg. I södra Indien åt man ungefär hälften så mycket salt som i den norra delarna, men det genomsnittliga blodtrycket var signifikant högre på 141/88 mmHg.

Motstridig evidens

Men det var fortfarande frågan om den omfattande INTERSALT-studien. Vidare analys av data började måla upp en signifikant annorlunda bild av salt. Fyra primitiva populationer (Yanomamo, Xingu, Papua Nya Guinea och Kenya) hade ingått i de inledande analyserna, på de platserna hade man signifikant lägre natriumintag än resten av världen. De levde ett i grunden annorlunda och mer primitivt liv jämfört med övriga och de hade ett natriumintag som var 99 procent lägre. Dessa utstickare hade begränsad generaliserbarhet jämfört med resten av världen och på grund av att de avvek så mycket hade de en alltför stor effekt på de genomsnittliga värdena.

Dessa fyra primitiva samhällen skilde sig från moderna när det gällde mycket mer än bara kost. Exempelvis levde Yanomamo-indianerna i Brasilien fortfarande traditionellt, jagade och samlade precis som de har gjort i århundraden. De praktiserar endokannibalism, där aska från älskade avlidna äts i tron att det håller dem levande. Det finns ingen processad mat. Det finns ingen modern medicin. Att jämföra den här stammen som bor i Amazonas djungler med en modern amerikan i New York är knappast rättvist. Att isolera en enstaka komponent i kosten, som natrium, och hävda att det är ensamt ansvarigt för högt blodtryck är höjden av dålig vetenskap. Man kan precis lika gärna hävda att höftskynken sänker ditt blodtryck.

Det fanns andra frågetecken också. När man studerade det hela närmare såg man att två populationer (Yanomamo och Xingu-indianer) hade en avsaknad av en speciell genotyp DD i ACE-genen, vilket gjorde att de befolkningsgrupperna hade en extremt låg risk för hjärtsjukdom och högt blodtryck. Man kan alltså inte anta att natriumintaget spelar en stor eller ens en liten roll när det gäller lågt blodtryck i de grupperna.

I det här fallet kan man få mer information genom att kompensera för de faktorerna från studien av populationer för att se om den ursprungliga salthypotesen håller. När dessa fyra primitiva populationer avlägsnats och 48 moderniserade populationer återstod i studien, blev resultaten helt motsatta mot de ursprungliga fynden. Faktum är att blodtrycket minskade när saltintaget ökade. Att äta mindre salt var inte hälsosamt, det var rent skadligt.

Evidensen från USA var heller inte speciellt uppmuntrande. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) är storskaliga undersökningar av amerikanska kostvanor som utförs då och då. Den första undersökningen fann att de som äter minst salt dog i 18 procent högre utsträckning än de som äter mest salt. Det var ett högst signifikant och oroande resultat.

Den andra NHANES-studien bekräftade att en kost med ett lågt innehåll av salt associerades med förbluffande 15,4 % ökad risk för död. Andra undersökningar fann en ökad risk för hjärtinfarkt med saltsnål kost när det gällde behandlingen av patienter med högt blodtryck. Precis de patienter som läkare hade rekommenderat en saltsnål kost!

Center for Disease Control, del av US Department of Health and Human Services, oroades och bad 2003 Institute of Medicine (IOM) att ta en ny titt på tillgänglig evidens med fokus inte bara på blodtryck, utan också mortalitet och hjärtsjukdom.

Efter en omfattande genomgåmg av den medicinska litteraturen drog IOM flera slutledningar. Trots att en kost med lite salt kunde sänka blodtrycket, “stöder existerande vetenskap varken en positiv eller negativ effekt av att sänka natriumintaget till <2300 mg/d när det gäller kardiovaskulär risk eller dödlighet på befolkningsnivå.” Det innebär att en sänkning av saltintaget inte minskade risken för hjärtinfarkt eller död. När det gällde hjärtsvikt, “kom man fram till att det finns tillräcklig evidens för att det finns en negativ effekt av ett lågt intag av natrium”. Jösses. Precis de patienter där vi som mest ihärdigt rekommenderade en minskning av salt skulle skadas mest. Dogmen är svår att förändra. Kostråden från 2015 fortsätter att rekommendera ett natriumintag på mindre än 2300 mg (omkring en tesked salt) per dag och en rekommendation på max 1500 mg natrium (omkring två tredjedelar av en tesked salt) per dag hos personer med högt blodtryck, svarta och medelålders och äldre vuxna. Varför är det farligt att begränsa saltintaget?

Salt är nödvändigt för att upprätthålla adekvat blodvolym och blodtryck för att säkerställa att vår vävnad har tillräckligt med syrebärande blod och nutrienter. Salt består av lika delar natrium och klorid. När vi mäter elektrolyterna i blodet är salt (natrium och klorid) de vanligast förekommande jonerna. Normalt blod innehåller till exempel natrium i en koncentration av ungefär 140 mmol/L och klorid 100 mmol/L, jämfört med kalium 4 mmol/L och kalcium 2,2 mmol/L. Inte undra på att vårt behov av salt är stort.

Det finns spekulationer när det gäller de evolutionära orsakerna till att vårt blod utvecklats till att bestå av mest salt. Vissa tror att vi utvecklades från enkla cellorganismer i de uråldriga haven på jorden. När vi blev flercelliga och förflyttade oss upp på land, behövde vi bära en del av havet med oss i form av ‘saltvatten’ i våra vener och därför utgör saltet den större mängden elektrolyter i vårt blod. Salt är vitalt för hälsa, det är inte en bov.


Dr Jason Fung Dr Fungs populäraste inlägg

 1. 1Periodisk fasta 
 2. 2Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd 
 3. 3Dollys hälsoresa med periodisk fasta och LCHF 

Grunderna i LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.
Periodisk fasta
 • Klinisk användning av fasta44:18Hur hjälper du patienter som vill börja med periodisk fasta? Hur skräddarsyr man fastan för varje enskild individ?
 • Vad är fasta?05:21Dr Fungs fastekurs, del 1: En kort introduktion till periodisk fasta
 • Att maximerar fettförbränning03:52Dr Fungs fastekurs del 2: Hur maximerar du fettförbränning? Vad bör du äta – och inte äta?
 • 7 fördelar med att fasta07:33Vilka är de sju främsta fördelarna med att börja fasta?
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • De 5 vanligaste myterna om fasta08:23
 • Vem är dr Jason Fung?01:56Vem är dr Jason Fung och vad drömmer han om?
 • Så fastar du – de olika varianterna06:47
 • De vanligaste frågorna05:38
 • Frukost! Är den verkligen så viktig?07:08
 • Orsaken till fetma38:45
 • 05:19
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • Nyckeln till fetma44:22
 • 02:30
 • 26:28Intervju med Jonas Bergqvist - Sjukgymnast, föreläsare, författare och hälsoinspiratör. Jonas Bergqvists hemsida: http://www.jonasbergqvist.se

 

Mer med dr Fung

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

Dr Fungs böcker Fetmakoden, Allt om fasta och Diabeteskoden finns samtliga på Bokus, Adlibris eller andra nätbokhandlare.

Inlägget Sanningen om salt dök först upp på Diet Doctor.

Jacquie efter ett halvår med LCHF

lör, 2018-10-13 14:47

Jacquie var överviktig, orolig för sin hälsa och kände sig som en dålig förebild för sina döttrar. Hon bestämde sig för att göra någonting åt det och anmälde sig till Diet Doctors tvåveckorsutmaning. Så här gick det:

Mejlet, översatt från engelska

Hej, jag heter Jacquie.

Jag är 48 år och bor i Nya Zeeland. När jag började med tvåveckorsutmaningen i april vägde jag 119 kilo, mitt tyngsta någonsin, och jag var så olycklig. Jag skämdes för min vikt och kände mig konstant bedömd på grund av den.

Jag mår fantastiskt bra!Jag var också orolig för att mina två döttrar skulle skämmas för mig och ännu mer rädd för att de skulle utveckla ett osunt förhållande till sina kroppar och inte kunna leva livet fullt ut. Jag ville vara en bättre förebild för dem. Problemet var så stort att jag övervägde kirurgi som en sista utväg.

Nu har jag gått ner nästan 20 kilo och min attityd till mat och träning och mig själv har förändrats helt. Jag mår fantastiskt bra! För mig var tvåveckorsutmaningen en början på en total förändring av mitt liv.

Jacquie

Kommentar

Tack för att du delar med dig av dina framgångar, Jacquie. Stort grattis!

Kom igång

Vill du också gå ner i vikt och förbättra din hälsa? Anmäl dig till vår gratis tvåveckors LCHF-utmaning!

Du kan också använda vår gratis guide LCHF för nybörjare. Om du vill underlätta maximalt rekommenderar vi vårt populära verktyg Diet Doctors veckomenyer – prova gratis en månad. Ingen reklam, ingen bindningstid.


Mer

Guide: LCHF för nybörjare

Guide: Gå ner i vikt

Video om LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.
 • 05:56
 • Är mättat fett farligt? Svar på vanliga frågor07:29Behöver man akta sig för mättat fett?
 • Att bli en fettbrännande maskin - Eric Westman 211:31Eric Westman reder ut begreppen fettförbränningsläge och kolhydratförbränningsläge. Hur får man mer energi genom en hög fettförbränning och hur mäter man den?
 • 39:01
 • Keto-kurs, del 208:37Hur fungerar ketogen kost? Vad äter du på ketogen kost?
 • Är LCHF dåligt för tarmfloran? Svar på vanliga frågor02:14Är LCHH-kost dåligt för våra tarmbakterier?
Viktnedgång
 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • 14:39
 • 45 kilo borta utan kaloriräkning24:12
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • 48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Orsaken till fetma38:45
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • Avancerade LCHF-tips!31:11
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • De 5 bästa tipsen för vikten15:53Kämpar du med att gå ner i vikt även på LCHF? Här är våra 5 bästa tips på vad du kan göra.
 • 46:13
 • En global matrevolution48:15
 • Fasta som behandling34:55
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Keto är den enda kost som har fungerat19:23Kristie Sullivan skriver inspirerande inlägg för Diet Doctor och har även en fantastisk historia att berätta.
 • Fungerar LCHF i längden?16:13Är strikt LCHF hållbart i längden? I så fall, hur gör man?


Stöd Diet Doctor

Vill du ge ditt stöd till Diet Doctor och få tillgång till bonusmaterial? Ta en titt på vårt medlemskap.

Gratis provmånad

Fler framgångshistorier

Ta del av över 700 framgångshistorier.

 • Dollys hälsoresa med periodisk fasta och LCHF 
 • Hur är det med hungerkontroll och LCHF? 
 • Jag hade svårt att förstå att det var så lätt! 

Vill du också inspirera?

Har du en framgångshistoria att dela med dig av? Det är ett effektivt sätt att inspirera andra till att förändra sina liv.

Mejla din historia till annika@dietdoctor.com. Före- och efterbilder är bra för att göra din historia konkret och extra inspirerande för andra. Berätta om det är OK att dela ditt namn och bild eller om du vill vara anonym. Tipsa också gärna om du har en blogg eller Instagram eller liknande för läsare att följa.

Inlägget Jacquie efter ett halvår med LCHF dök först upp på Diet Doctor.

Periodisk fasta – den bästa kosten för typ 2-diabetes

lör, 2018-10-13 08:36

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Typ 2-diabetes betraktades en gång i tiden som en kronisk sjukdom som inte kunde botas. Du kan medicinera för att kontrollera sjukdomen, men du kommer att behöva ta dina tabletter resten av livet.

Nu vet vi bättre. Som dr Jason Fung menar, “man fokuserar på att skriva ut läkemedel till personer med typ 2-diabetes, men det är en kostrelaterad sjukdom.”

Han och hans team på Intensive Dietary Management Program vill bevisa att de kan uppnå bättre resultat än med läkemedel. De har nyligen publicerat en fallstudie av tre män med typ 2-diabetes som helt har kunnat sluta med insulin och de flesta andra orala läkemedel samtidigt som de har fått sin diabetes bättre under kontroll.

BMJ: Therapeutic use of intermittent fasting for people with type 2 diabetes as an alternative to insulin

Hur har de lyckats? Periodisk fasta.

Man fastade i 24 timmar tre till fyra gånger per vecka, från middag till middag utan mat, övriga dagar åt man lunch och middag. De gick ner mellan 10 och 18 procent av sin kroppsvikt och mellan 10 och 22 procent av midjemåttet.

Men här kommer det fantastiska.

Från ett dagligt genomsnitt på 70 enheter insulin, kunde man sluta med insulin så snabbt som fem dagar in i protokollet och som längst inte mer än 18 dagar. Det är ett dramatsikt resultat!

Det är viktigt att kännat till att de var noggrannt övervakade av IDM. Att fasta medan man tar läkemedel kan öka risken för hypoglykemi, en potentiellt livshotande sänkning av blodsockret. Vi rekommenderar att man har kontakt med sjukvården om man vill testa detta.

Om det görs på rätt sätt är periodisk fasta i kombination med LCHF den bästa behandlingen för typ 2-diabetes som vi har sett.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Så kan du normalisera ditt blodsocker

Guide Har du typ 2-diabetes eller ligger du i riskzonen? Den här sidan ger dig den information du behöver.

Periodisk fasta för nybörjare

Guide I den här nybörjarguiden får du lära dig allt du behöver veta om periodisk fasta.

Tidigare

Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd

Grönt ljus för LCHF

LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Periodisk fasta

 • Klinisk användning av fasta44:18Hur hjälper du patienter som vill börja med periodisk fasta? Hur skräddarsyr man fastan för varje enskild individ?
 • Vad är fasta?05:21Dr Fungs fastekurs, del 1: En kort introduktion till periodisk fasta
 • Att maximerar fettförbränning03:52Dr Fungs fastekurs del 2: Hur maximerar du fettförbränning? Vad bör du äta – och inte äta?
 • 7 fördelar med att fasta07:33Vilka är de sju främsta fördelarna med att börja fasta?
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • De 5 vanligaste myterna om fasta08:23
 • Vem är dr Jason Fung?01:56Vem är dr Jason Fung och vad drömmer han om?
 • Så fastar du – de olika varianterna06:47
 • De vanligaste frågorna05:38
 • Frukost! Är den verkligen så viktig?07:08
 • Orsaken till fetma38:45
 • 05:19
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • Nyckeln till fetma44:22
 • 02:30
 • 26:28Intervju med Jonas Bergqvist - Sjukgymnast, föreläsare, författare och hälsoinspiratör. Jonas Bergqvists hemsida: http://www.jonasbergqvist.se
Typ 2-diabetes
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • 14:39
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes29:59Vi behöver ett nytt sätt att se på och behandla typ 2-diabetes. Ett paradigm baserat på vetenskap som adresserar det verkliga problemet.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet45:59
 • Det essentiella problemet med typ 2-diabetes05:13
 • 46:13
 • En global matrevolution48:15
 • Fasta som behandling34:55
 • VIDEO: Treating the Symptoms or the Cause? - Part 4 of the diabetes course with Jason Fung04:15
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • 36 kilo lättare och inga mediciner09:12
 • Diabetes Video Course Part 309:32
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • Så reverserar man typ 2-diabetes – Jay Wortman24:55
 • 14:39

Inlägget Periodisk fasta – den bästa kosten för typ 2-diabetes dök först upp på Diet Doctor.

Grönt ljus för LCHF

fre, 2018-10-12 09:16

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Pendeln svänger långsamt inom den medicinska vetenskapen.

Mycket långsamt.

Men den goda nyheten är att den faktiskt svänger. American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD) hatr nyligen publicerat sin konsensusrapport 2018 om att hantera typ 2-diabetes. Vad är då den stora nyheten? Äntligen erkänns lågkolhydratkost som ett säkert och effektivt behandlingsalternativ. Detta baseras på en översikt över vetenskaplig evidens sedan 2014.

ADA: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Konsensusrapporten avviker från andra riktlinjer genom att inte specificera ett enda sätt att äta. De erkänner snarare individualisering av nutrition och innehåller uttalanden som:

Det finns inte en enda fördelning av kolhydrater, protein och fett som är optimal för alla med typ 2-diabetes.

De menar att medelhavskost är den mest effektiva, men inkluderar DASH-dieten, vegetarisk kost och nu även lågkolhydratkost som acceptabla alternativ. Det intressanta är att de definierar lågkolhydratkost som mindre än 26 procent av energin från kolhydrater, de hänvisar inte direkt till den ketogena kost som använts i studierna från Virta Health.

Å ena sidan är detta fantastiska nyheter. ADA och EASD kan inte längre bortse från den data som stöder lågkolhydratkost. Det bör bana vägen för fler läkare att fritt använda lågkolhydratkost tillsammans med sina patienter. Det kommer att leda till större framgångar, större kunskap bland läkare och öka användningen av kostbehandling. Förhoppningsvis är slutresultatet en säkrare och mer effektiv behandling av typ 2-diabetes.

Den dåliga nyheten i den här konsensusrapporten är att kostbehandling upptog en halv sida. Resten av det 27-sidiga dokumentet handlade nästan helt och hållet om receptbelagda läkemedel. Synsättet att man ska börja med läkemedel är uppenbart, men det ska inte hindra oss från att fira den här inledande framgången när det gäller erkännande av lågkolhydratkost. Vi ska bara inte nöja oss och sluta kämpa nu.

Det ultimata målet för individuella vårdgivare och patienter världen över är att förstå att lågkolhydratkost kan förebygga och reversera diabetes utan användning av läkemedel. Nutrition kan tjäna som första och enda behandling för en stor majoritet av de som har diabetes.

Det är den stora seger jag hoppas på. Under tiden kommer jag att stillsamt fira den här mindre segern och tacka ADA och EASD för att de erkänner de hälsovinster lågkolhydratkost kan ge. Vi skådar framåt.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Guide om diabetes Snabbkurs i diabetes  Tidigare

Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd

Dr Gary Fettke friad! Får offentlig ursäkt

LCHF bästa behandlingen för att reversera typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • 14:39
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes29:59Vi behöver ett nytt sätt att se på och behandla typ 2-diabetes. Ett paradigm baserat på vetenskap som adresserar det verkliga problemet.
 • Det essentiella problemet med typ 2-diabetes05:13
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet45:59
 • En global matrevolution48:15
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • VIDEO: Treating the Symptoms or the Cause? - Part 4 of the diabetes course with Jason Fung04:15
 • 36 kilo lättare och inga mediciner09:12
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • Diabetes Video Course Part 309:32
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • Så reverserar man typ 2-diabetes – Jay Wortman24:55
 • My Big Fat Diet42:31Vad skulle hända om en hel by av Kanadas ursprungsbefolkning gick tillbaka till att äta som de brukade? En högfetts och lågkolhydratkost baserad på riktig mat?

Inlägget Grönt ljus för LCHF dök först upp på Diet Doctor.

Kan LCHF hjälpa vid kronisk smärta?

tors, 2018-10-11 19:43
8 visningarKan du lindra kronisk smärta som fibromyalgi, migrän eller artrit med hjälp av ketogen kost? I den här intervjun diskuterar dr Andreas Eenfeldt smärta och livsstil med dr Èvelyne Bourdua-Roy.

Se en del av intervjun ovan, där hon resonerar kring sina patienters erfarenheter av kronisk smärta (transkription). Hela videon är tillgänglig (med svensk text och transkription) med gratis provmånad eller medlemskap:

”Min värk har minskat, doktorn” – Dr Èvelyne Bourdua-Roy

Bli medlem, (gratis att testa en månad), så kan du se videon direkt – liksom föreläsningar, intervjuer, videokurser, frågor och svar, filmer och mycket mera. Du får också tillgång till vårt populära verktyg veckomenyer.

Fördjupad kunskap
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Matkvalitet: räcker det med LCHF?30:30En djupdykning i matkvalitet och näringsoptimering.
 • Tolv vanliga misstag på LCHF15:47Har du svårt att gå ner i vikt på LCHF eller keto? Då kanske du gör något av de vanliga misstagen.
 • Optimal prestation med ketoner16:33Hur kan ketogen kost maximera idrottslig och kognitiv prestation?
 • 15:16Succébloggaren Martina Johansson om hur du kan må bättre och prestera bättre genom att påverka dina hormoner. Martina Johanssons blogg: www.highfatfitness.net
 • Insulin, protein och hur man kan bromsa åldrande28:02Dr Ron Rosedale är en sann pionjär inom LCHF-rörelsen, och framhöll tidigt insulinets och leptinets roller vid sjukdomstillstånd.
 • VIDEO: Erynn Kay - Does Fiber Make You Fat? (Breckenridge 2017)31:09Vilken roll spelar tarmfloran för din hälsa? Och vad är sambandet mellan tarmfloran och fetma?
 • För mycket protein är bättre än för lite40:13Är ökat proteinintag när du äter LCHF en god eller dålig idé?
 • ASPI med dr Jacob Wilson10:49Kan du öka i muskelmassa med ketogen kost? Hur påverkar ketogen kost till exempel Parkinsons och Ahlzeimers och inflammation?
 • Att se på hjärtsjukdom som en ingenjör28:47Att applicera problemlösningsstrategier från ingenjörskonsten, kan det vara ett sätt att reversera epidemin av hjärtsjukdom?
 • Behandling av traumatiska hjärnskador28:44Traumatisk hjärnskada (TBI) från bland annat idrott, misshandel eller olyckshändelse kan bli ett kroniskt problem i vår tid. Hur kommer det sig?
 • Vanliga problem och felsökning05:41Dr Unwin berättar om vanliga problem och hur man kan komma tillrätta med dem.
 • Så mäter du ditt insulinsvar29:27Ditt insulinsvar säger mycket om din risk att utveckla metabola sjukdomar som typ 2-diabetes och fetma.
 • Den senaste forskningen på LCHF13:17Den aktuella vetenskapen bakom LCHF och ketogen kost.
 • Ett bättre liv med ketogen kost13:38Om dina muskler inte kan lagra glykogen, är det då en bra idé att äta kolhydratrik kost för att kompensera för det? Eller kan ketogen kost hjälpa vid problem med glykogenlagring?
 • Kolesterol: passagerare, inte chaufför27:31Är högt LDL-kolesterol problematiskt – även om du har låga triglycerider? Om inte – finns det ett bättre sätt att förutspå hjärtsjukdom? Och hur påverkar ditt fettintag dina kolesterolvärden?
 • "Min värk har minskat, doktorn"11:12Smärta, kost och livsstil med dr Èvelyne Bourdua-Roy.
 • Att övertyga kollegor02:51Hur kan du som läkare övertyga dina kollegor om fördelarna med LCHF?

Inlägget Kan LCHF hjälpa vid kronisk smärta? dök först upp på Diet Doctor.

Världsfetmadagen: ”Fördomar skadar många med fetma”

tors, 2018-10-11 15:53

I dag infaller Världsfetmadagen och den uppmärksammas av Svenska Dagbladet i en debattartikel, skriven av medlemmar i Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO):

För att effektivare kunna hantera fetmaepidemin måste vi sluta klandra individer och vidta åtgärder som bottnar i kunskapen om fetmans genetiska, biologiska och miljömässiga orsaker. Alla kan göra skillnad i vardagen genom att tänka på att inte kommentera någon annans vikt eller hälsa kopplat till vikten. Likaså bör man undvika att kommentera vad personer med övervikt äter och borde äta samt att oombedd ge bantningsråd.

SvD: ”Fördomar skadar många med fetma”

Artikeln landar i slutsatsen att man bör satsa mer resurser på preventiva åtgärder, behandling och forskning kring fetma. Vi behöver förstå sjukdomens komplexitet och behovet av gemensamma insatser istället för att lasta skuld och ansvar främst på individen. Inte ens om man arbetar inom sjukvården förstår man sjukdomens komplexitet, personal anger ofta bristande viljestyrka och motivation som de viktigaste orsakerna till fetma.

Det finns numera dagar för det mesta och Världsfetmadagen är en ganska bortglömd sådan, den är så ouppmärksammad att Google föreslår ”världsastmadagen” när man gör en sökning. Bara det säger kanske en del om hur fetma betraktas. Väldigt lite resurser satsas på forskning kring fetma, trots kopplingen till våra stora folksjukdomar.

Att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna till övervikt och fetma är en kamp. Att ge en hållbar kosthållning som LCHF en chans kan vara en god start. Om du vill lära mer och är intresserad av att lägga om kosten för bättre hälsa och vikt, läs vidare!

Tidigare

Fetma: Sluta skuldbelägga, börja förstå

Vi blir allt tyngre, varannan svensk har övervikt eller fetma

Framgångshistorier
 • Om svårigheter att gå ner i vikt på LCHF 
 • Dollys hälsoresa med periodisk fasta och LCHF 
 • "Jag har fått hälsa, glädje, kärlek, levebröd" 
Video om viktnedgång
 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • 14:39
 • 45 kilo borta utan kaloriräkning24:12
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • Avancerade LCHF-tips!31:11
 • 48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Orsaken till fetma38:45
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • De 5 bästa tipsen för vikten15:53Kämpar du med att gå ner i vikt även på LCHF? Här är våra 5 bästa tips på vad du kan göra.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • En global matrevolution48:15
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • Keto är den enda kost som har fungerat19:23Kristie Sullivan skriver inspirerande inlägg för Diet Doctor och har även en fantastisk historia att berätta.
 • Cereal Killers1:00:07
Mer

Guide: Gå ner i vikt

Guide: LCHF för nybörjare

Inlägget Världsfetmadagen: ”Fördomar skadar många med fetma” dök först upp på Diet Doctor.

Höstmåltider med mycket smak

tors, 2018-10-11 11:16
Våra veckomenyer ger dig allt du behöver för att lyckas med LCHF. Veckomenyer, recept och inköpslistor – planeringen blir minimal! Byt ut eller hoppa över måltider – recept och inköpslistor anpassas automatiskt efter ditt val.

Vi har nu över 80 veckomenyer tillgängliga – inklusive strikt ketogent, måttlig LCHF, vegetariskt, mejerifritt eller Team Diet Doctors favoriter – här hittar du veckans meny: LCHF #25 – smakrika höstmåltider

Boosta dig med en grön supersmoothie till frukost och njut av värmande soppor och härligt höstiga rätter under resten av dagen. Den här veckans meny bjuder på tre rejäla mål per dag och du håller dig mellan 20-40 gram kolhydrater.

Veckomenyn →

Vår veckomenyservice är gratis att prova en månad

Läs mer om våra veckomenyer

Fortsätt längre ner för våra senaste veckomenyer.

LCHF-recept

Vad äter alla andra? Ta en titt på några av de populära recept våra tusentals besökare återvänder till, gång på gång. De här fantastiska måltiderna är favoriter av en anledning:

 

LCHF #25 – smakrika höstmåltider

Boosta dig med en grön supersmoothie till frukost och njut av värmande soppor och härligt höstiga rätter under resten av dagen. Den här veckans meny bjuder på tre rejäla mål per dag och du håller dig mellan 20-40 gram kolhydrater.

Veckomenyn →

Strikt LCHF #27 – värmande rätter med köttfärs

Köttfärs är alltid bra att ladda upp med när det är bra pris i affären och att köpa storpack är ofta ännu billigare. Den här veckans strikta meny bjuder på tre mättande mål per dag och hjälper dig hålla kolhydraterna under 20 gram. Veckomenyn är baserad på rätter med nötfärs men du kan självklart välja en färs av till exempel kyckling istället.

Veckomenyn →

LCHF #24 - mejerifritt med asiatiska smaker

Den här veckan bjuds det på en mejerifri meny med härliga smaker från det asiatiska köket. Njut av klassiker som kyckling med jordnötssås blandat med nya spännande crab cakes.

En del av våra mejerifria recept listar smör som en av ingredienserna. Många som äter mejerifritt fortsätter att äta just smör då det har ett relativt lågt innehåll av mjölkprotein och mjölksocker. Om man är allergisk kan smöret så klart bytas mot ghee, kokosolja eller olivolja.

Veckomenyn →

LCHF #23 – inspiration till nystart

Den här veckan bjuds det på rykande färska recept och en kavalkad av smaker. Njut av en varierad veckomeny med max 30 gram kolhydrater per dag.

Veckomenyn →

LCHF #22 – härlig mat för lediga dagar

Fräsha, lättlagade sallader blandat med heta, spännande smaker är precis vad många av oss är sugna på dessa varma dagar och det är precis vad veckans meny består av. Du håller dig under 30 gram kolhydrater per dag och det bästa av allt är att du lagar det mesta på ett kick.

Veckomenyn →

 

Inlägget Höstmåltider med mycket smak dök först upp på Diet Doctor.

Diet Doctor Podcast #4 – Dr Joseph Antoun

tors, 2018-10-11 08:50

Kan fasta vara den sanna källan till ungdom? Ser man till vetenskapen kan det vara så. I det här avsnittet guidar dr Joseph Antoun oss genom vetenskapen och den praktiska tillämpningen av femdagarsfasta som ett sätt att främja stamcellsregeneration, autofagi och långt liv.

Som CEO för L-Nutra ligger Joseph i framkant när det gäller att förmedla det bästa från forskningen kring långt liv. Fasta kanske inte är den rätta metoden för alla, men efter att ha lyssnat till dr Joseph Antoun får du praktiska tips på hur du kan få det att fungera för dig och hur du kan maximera vinsterna för din hälsa.

Dr Bret Scher

Lyssna här

Du kan lyssna på avsnitt fyra via PodBean (enbart ljud) eller på YouTube (ljud och video), båda länkarna finns ovan. Vår podcast är också tillgänglig via Apple Podcasts och andra podcasttjänster. Prenumerera gärna och lämna ett omdöme, det hjälper verkligen till att sprida budskapet.

Och… om du är medlem (första månaden gratis) kan du ta del av kommande avsnitt här redan nu. (Med ditt svenska medlemskap kan du logga in även på vår engelska sida.)

Innehåll

  1:46  Vad fick dr Joseph Antoun att börja fasta?
  7:30  Att göra business av fasta
13:43  Effekterna av återkommande fasta
15:58  Olika typer av fasta; tidsbegränsat ätande, periodisk fasta, ADF, kort fasta, längre fasta
17:55  Tidsbegränsat ätande
25:00  Periodisk fasta
26:15  ADF (att alternera fastedagarna)
28:00  Kort fasta, 2-3 dagar
30:15  Längre fasta, 4-5 dagar
34:58  Vad ska man äta om man tillämpar någon typ av fasta?
41:30  Är fasta det rätta valet för alla?
44:30  Ska man fasta längre än fem dagar?
46:30  Slutord

Transkription (på engelska)

Dr. Bret Scher: Welcome to the DietDoctor podcast with Bret. Today I’m joined by Dr. Joseph Antoun from L-Nutra and I’ve got to look at my notes here to tell you about all of his degrees and his whole introduction. He has M.D. and his Masters degree from St. Joseph University, he finished degrees in public policy and public health at Harvard and Johns Hopkins, he is the CEO of Health Systems Reforms, he is the co-director of the Center for Health Policy at the University of Chicago, he’s a professor of health at the Buck Institute for research in aging and he’s the CEO of L-Nutra. Now that’s quite a pedigree on Dr. Joseph here.

Hela transkriptionen

We have a fascinating discussion about fasting. And fasting is such a hot topic right now, but what exactly does it mean? There’s intermittent fasting, there’s time restricted eating, there’s short-term fasting and long-term fasting. So what do they mean and what do they mean for you as an individual? Where are you going to get your biggest bang for your buck, so to speak?

Because we all want the maximum amount of benefit for the least amount of effort. And when it comes to fasting it’s a little confusing, people are thrown around terms like mTOR and AMP kinase and PKA and… We want to know what this means for our health, whether it’s for treating diseases, preventing diseases, promoting longevity and our health span and we get into all of that with Dr. Joseph today.

So I really hope you enjoy this episode, it’s a hot topic that touches everybody, something everybody can do today to help improve their health. So thanks for listening, if you want to learn more you can go to DietDoctor.com. Find more about me at lowcarbcardiologist.com and about Dr. Joseph Antoun at L-Nutra.com. Thanks again and enjoy this interview. Thank you so much for joining us at the DietDoctor podcast.

Dr. Joseph Antoun: Thanks for having me today.

Bret: So here we are at the Mindshare Summit, this is a great event and you were on stage yesterday presenting on the future of health. And you’re presenting on fasting. Now I’d say there are probably a few years too late to talk about the future of fasting, it seems like fasting is here and am curious…

Now you’re a doctor, you have your medical degree, but you went into business and then found your way to L-Nutra, this company producing a fasting mimicking diet. So I’m curious, give us a little background on your progression and how you got to this point.

Joseph: It all started when I was doing my rotations in med school and I found out that the healthcare we were giving was not ideal. I was frustrated with two things. Number one, we’re not giving solutions that heal the body or trying to diagnose a symptom or identify a symptom trying to find the reason for it and then which disease and then give a pill or give a medical or surgical treatment. We were not doing anything to keep people healthier longer.

And the second call was… there was a little bit of discrimination whether you have the ability to pay, whether you can access the best medication or the most expensive one or not. That kind of created a frustration in me and I wanted to really go out and help changing the healthcare systems around the world into giving fair access to medicine and to healthcare regardless of their ability to pay. But also to bring a big innovation in healthcare that keep people healthier longer rather than sicker longer.

Bret: So I guess you have sort of two different ways you’re approaching this. One is from the healthcare reform side, which you are very involved in, and the second is with the innovation of a fasting product, the fasting mimicking diet. So what specifically drew you to fasting as the path to help people with their health?

Joseph: Yes, so the first thing in my journey when I finished my med school is I went into health policy and public health study. I did my health policy at Harvard then I did my public health at Hopkins and I wanted to start a career in really finding what is the next big thing that’s going to heal or prevent a disease for billions of people around the world. And the first path in this journey and a lot of professors and advisors said, ”Well first learn the biotech sector. Learn how we discover, how we bring innovation in healthcare.”

So I joined a company called Eli Lilly and Company or mainly known as Lilly for most people and this is where I learned the business of how you innovate, how you launch product and how you make them accessible to people around the world. And after that journey, my second hunger which was for something that would really change the world, I was looking for something like that.

And I actually met a CEO of a company called the Buck Institute for Research on Aging. And he asked me a question that changed my life. And the question he asked me was… He said, ”Dr. Antoun, as an expert in health policy and public health why the healthcare system still treats or think about the top four killers today as if they’re completely independent? Meaning Alzheimer’s, cardiovascular disease, diabetes and cancer. So why you still treat them independently?”

I was like, ”What do you mean? They’re completely independent diseases.” And he said, ”If they were really independent, why you don’t get Alzheimer’s at age 20? Why you don’t get your first cardiovascular or heart attack at age 22?” You actually get most of these diseases at later stage of life. So the mother of these diseases is really aging. And the way you age and the quality at which you age determines the onset of these diseases.

And he said, ”For an ideal public health system to really keep people healthier longer ”the system should focus on how we age. ”And if we have people age healthier longer then we’re pushing the onset of these chronic disease to later stage in life.” And that was a fascinating statement for me and I started looking into aging as a field and I started to look into are there technologies, is there research in aging that is bringing any product or any service?

Bret: So how long ago was that?

Joseph: That was almost 7 years ago today. In my big search I start traveling the US looking for a lab or looking for a technology in aging, because I knew how the healthcare system works, I knew how reimbursement policy works. And you need a service, you need a product for them to consider and then to reimburse or to price and create a track for it.

And aging up until today is not recognized as… I mean is a physiological natural process but it is a driver of a lot of diseases, so even with the FDA we don’t have a track for aging to reimburse the technology for aging or even to approve it. And I started looking around and traveling across the US trying to find any intervention that can help us age healthier and everyone was pointing actually at the University of Southern California and specifically at the leader of the longevity Institute over there, his name is Prof. Valter Longo.

And he spent all his life working on understanding how we age and how we can slow down or the pace of aging, optimizing the quality of aging. And one of his big discoveries was that fasting could be a very impactful way to slow biological aging. So we took a trip, we met in San Francisco Valter and I, professor Longo along with Brian Kennedy, the CEO of the Buck Institute. And it was an unbelievable meeting where the three of us allied and decided to bring fasting to the market and launch a marketer on fasting in aging which didn’t exist at that time.

Bret: Yeah, that was a fateful day for sure. So the joke around fasting though is, ”How to build a business around telling people not to eat anything?” That’s the joke.

You can’t sell anything, you’re taking things away. So for that reason it almost seemed like nobody wants to research it, nobody wants to promote it.

But then you have groups like Jason Fung and Megan Ramos up in Canada with the intensive dietary management program having great success with fasting. And you took another approach of saying, ”Let’s give food, so people aren’t completely fasting, but food that mimics a fast.” And then you have some science behind this as well. So lead us through the science a little bit of what you have to backup.

Joseph: Fasting is critical actually to balance our life and the way we age. If you think about it humanity lived with fasting for hundreds of thousands of years. It was imposed on us because food was scarce and think about it 1 million years ago or 300,000 years ago, when we didn’t have readily food available, we didn’t have refrigeration and a supply chain of food. And our ancestors had to search for food and it wasn’t always available especially at winter times and difficult times and wartime.

So fasting lived with us for such a long period that it became part of our diet. And then after that comes religion. All top five religions actually agree on one word which is ”fasting”. It’s not even ”prayer” because you have ”meditation” in some religious, but fasting is the common denominator. So religion actually carried fasting over even when food became available. And it was just up until the last 100 or 200 years when we lost this practice.

Or we kind of do it in a short-cutted way and we feast after the fast, so we’re not really fasting. And we lost that tradition and now we eat multiple times a day. And you remember, you know, in the 90s the big recommendations, you eat small portions every few hours, which is you know today proven not to be an optimal way.

Bret: Promoted by the snack industry for sure.

Joseph: Yeah, and you end up eating every little bit every day multiple times and your body is just storing fat, your body is just growing faster and is aging at a faster rate. And this is why we see the onset of the chronic diseases happening at earlier stage of life. We see a lot of people now with cancer at age 40 and 50, with diabetes at age 40 and now childhood diabetes which is really a very serious issue that we need to deal with.

So fasting really plays a great role into counterbalancing this unhealthy lifestyle and the body uses it as a period to recover from the damage is happening to the body and we’re going to talk I guess in more details about types of fasting and which one is for what. But you’re asking me about our approach. So USC, the University of Southern California, specifically the Longevity Institute, has been receiving a lot of grants from the National Institute of Health to look at fasting and aging and to understand what is the ideal way of fasting.

And there’s a short term fasting I will talk more about it or intermittent fasting, but then they identified that longer-term fast, especially if you reach five days, is really important for fasting to not only help you lose weight and have metabolic effects, but actually to intervene at the cellular level and the way the cells function and actually even change some of the nature of the cells from existing cells to stem cells and push the stem cells in the body.

And in order to reach five days when you went to human trials or when USC went to human trials, and asked people to fast for five days, compliance was very little as you can expect. It’s so difficult for us today in this environment of food and marketing and deliveries to have people fast for five days. So the Longevity Institute then thought about a way to mimic fasting with food.

And the National Institute of Health and a lot of donors were very receptive to this idea because not only that allows fasting to become practical now, but it actually makes it safer. You don’t want a person on the third or fourth day of fasting to feel a little bit, you know, to have a hypoglycemia or to feel a severe headache or weaning from food etc.

So the idea came about when the Longevity Institute was trying to do the cancer trials with fasting and they couldn’t really recruit people and they tagged team with Mayo Clinic in order to try to increase the recruitment rate, but it was very difficult. People could not fast for five days.
So out of that necessity the fasting mimicking diet was born and they tried to look into what could be the ingredients that we can feed people and the body wouldn’t really recognize these ingredients or the hormones and the responses in the blood and then in the cell identifying the food are actually not triggered. So we call them the nutrient sensing pathway or sensing the food signals.

Bret: So looking at insulin, looking at AMP kinase, looking at mTOR, specifically measuring whether those were activated or not was sort of the core of determining if the body felt it was fasting?

Joseph: Yes, definitely. So the two most important, if you want, triggers of nutrition when you eat is our proteins and our carbohydrates. And they go into the blood and as a response to carbs you have an insulin increase and a secretion increase and in response to protein you have an insulin like growth factor or IGF increase. At the cellular level these signals translate into different pathways, the PKA the rest pathways, mostly with the carbohydrates and sugar pathway and the mTOR pathway mostly with the protein and IGF pathway.

So the goal was not to spike the blood response to food with insulin and so like growth factor and at the cellular level not to trigger the PKA, the rest and the mTOR pathways. So the body would stay in a fasting mode although it is gaining nutrients and the fasting mimicking diet not only mimics fasting but it actually nourishes the body so it has the macronutrients, it has the micronutrients, it has vitamins etc. helping the body safely move over five days and actually enhance the effect of fasting.

Bret: Very interesting and one concept that I really like about the cyclical nature of this is that mTOR gets a bad name because we say it fuels cell growth and it can stimulate cancer, but it also fuels muscle growth and allows us to grow and get stronger and prevent sarcopenia, so we don’t want it suppressed all the time, we want a cyclical nature.

So it seems that you’ve sort of rested on five days every three months, as the general recommendation. But the trial that you did was five days a month for three consecutive months and that showed a reduction in weight, a reduction in blood pressure, a reduction glucose, a reduction in IGF-I and was well tolerated. How did the transition happen from five days every month to five days every three months?

Joseph: It depends on the patient profile actually or the consumer profile. If you’re a person who you’re healthy otherwise you have a normal BMI, you’re not overweight or obese and you don’t have metabolic issues that you want to intervene on, you just want to do the fasting mimicking diet.

The product name is ProLon in the market for promoting longevity. But if you want to do that regimen to help your body age healthier, and we’re going to talk maybe a bit more about how that happens at the cellular level, then you do it once every two or three or four months. So this is you basically counterbalancing every three months if you want your lifestyle, but you already have a healthy lifestyle and you just want to do it to promote the stem cells and rejuvenation of the body.

Now if you have metabolic reasons to correct, if you are overweight or obese or you already have unhealthy levels of cholesterol or triglycerides or inflammation in the blood, you need to do a bigger intervention, so we recommend you do it once every month for three months.

And here we’re talking just five days in month one, five days in month two and then five days in month three. And once you see a correction in the weight and inflammation and other metrics – cholesterol, triglycerides, blood pressure and glucose in the blood then you can start alternating doing it once every two or three months.

Bret: I guess that’s what makes it so interesting is what’s the right protocol for each person because let’s be honest, people want the maximum benefit for the minimal effort so fasting can range from a 12-12 eating window or time restricted eating and 18-6 window, a 24 hour fast, a 3-hour fast, a 5-day fast, they’re all out there.

And the question always becomes, ”Where you’re going to get the maximum benefit?” And I guess the question has to start with what are your goals? So if your goals are weight loss, if your goals are improving mental clarity, if your goals are longevity and cell rejuvenation it might be different along the way.

So some people would be perfectly well served with an 18-6 and some people will need to go a little bit longer. Now there are people who have success with a water- only five day fast and part of that is you have to be very careful about how you break the fast. Does the same hold true for the fasting mimicking diet and when you break the fast you need to take care not to sort of overdo it and overwhelm your system?

Joseph: Yes so you touch a few points about the goal and the short-term versus long- term, so maybe here if you allow me to take two or three minutes to explain the different kinds of fasting and what each does to the body so that–

Bret: Sure, I’ve been carried away and I’m going too fast here.

Joseph: This is wonderful, this is the hottest topic. I don’t know if you noticed, but this May of 2018 the Food and Health survey, official publication, showed intermittent fasting to be the number one diet in the US especially among the younger population. So from being absent on any of the reports to becoming number one ahead of paleo or keto, ahead of other diets… So it is the topic of the day.

Let’s clarify it, there’s a lot of confusion, a lot of coverage on fasting, but then you see big headlines, ”Fasting reverses this, fasting does that”, and there are multiple ways of fasting and fasting is just not one thing that does everything. It depends on what kind of fast you do you get different results. So I want to start with what you alluded to which is few hours of fasting or what people still call intermittent fasting but it’s not actually… If you fast less than a day, your body doesn’t start producing ketone bodies and doesn’t really go biologically into fasting. When you fast for a few hours we call it time restricted eating.

Because what you’re doing is you’re limiting the window of time you’re eating during the day. Say you just have lunch and dinner and you limited… We call it time restricted eating because you are restricting the time of food within the window of just lunch to dinner and then you’re fasting during the night because you’re sleeping. And say you skip breakfast, so this is what you call today a 16-8 or 16 hours of fast and eight hours of food.

Time restricted eating is actually showing a lot of benefits because at least what you’re eating during the eight hours instead of just stalking those, instead of just pushing the body to grow, if you eat multiple times a day and be pushed by food, you’re counterbalancing that by a period of no food and a period where you allow the body to spend the calories that you at least ate.

So it’s a great short-term counterbalance to what you’d do in the eight hours of food and it’s actually showing good effects on maintaining healthy level of weight and other related metabolic factors.

Bret: And just to interject there, if you’re already following a ketogenic diet, that can also enhance the state of ketosis as well because you mentioned you have to go 24 hours of fasting to really get into ketosis, but if you’re already following a ketogenic diet, that’s where that 18-6 or 16-8 could be even more powerful.

Joseph: Definitely, and especially with ketogenic diets where you’re still having a certain level of proteins in the ketogenic diet and even more, so if you have animal source of proteins your body is really not getting into ketosis because it’s sensing the proteins and sensing… even the animal source triggers IGF and mTOR pathways.

So again the ketogenic diet is a big word and needs another discussion because there’s different level of ketogenic diet and some of them take really longer to get you into minor level of ketosis versus other ketogenic diet, but as you’re saying if you do the time restricted eating because you’re spending a good number of hours with no food you’re going to help enhancing getting the body into ketosis.

But here I want to say something which is really important for whomever is watching this episode which is that we’re still unsure whether you should do a 12-12 hour time restricted eating versus a 16-8. Intuitively you say, ”Okay if you last longer, a 16 hours it should be better”, and this is what a lot of people are doing, again called time restricted eating, but intermittent fasting is what the street name for it is.

But there are three major epidemiological studies showing that if you skip breakfast actually there is some correlation of a slight increase in mortality and the last of which is a study in the Journal of American College of Cardiology which was published a few months ago that showed a slight increase in mortality in the Spanish population that actually skips breakfast.

Now we’re not sure of this is because they’re fasting up to 16 hours or there is a bias which is most of people who skip breakfast or many I would say of the people who skip breakfast they actually eat late at night. So we don’t know whether this was because… and the study didn’t clarify whether the same people eat late at night or not, but a lot of us today in society that skip breakfast actually stay late at night and eat late at night which is even worse than skipping or not skipping breakfast.

Bret: They also tended to be heavier and smoked more and there are definitely some confounding variables in all three of those trials.

Joseph: Exactly. So we has as experts in science are a little bit still unsure whether we should really go all the way to 16 hours or we should say, you know, 12 hours is a healthy time restricted eating. And honestly I have one basis that I always use when I make any judgment around diet which is our body is what is today because it was tailored by nature existing and certain conditions for hundreds of thousands of years.

So my first rule of thumb when I think about anything presented to me in terms of diet or lifestyle, I try to match it with how hundreds of thousands of years our body grew and what are the circumstances. And typically a family 10,000 years ago would sleep when the sun is down, stay a little bit up, have lain near some kind of fire if that existed.

And in the next morning either you save some food or you go and you find your food. And you sleep for eight, nine hours and then you wake up and you search for food and you have your breakfast. So I tend to say closer to 12 would be definitely healthy. I don’t know if the 16 is healthier or not but I tend to say it’s safe to do a 12 hours of food and 12 hours of no food.

Bret: And that’s part of the problem with when you took about longevity or about fasting, we don’t have the comparative studies, we don’t have a 12-12 compared to an 18-6 compared to a five day in the randomized studies.

Which of course is what we need to say yes definitively. So we sort of have to do the best with what we have, with N=1 experiments, with clinical experiments, with the observational studies and just kind of put it all together and kind of make our best judgment.

Joseph: I agree and the study is going to come… it’s such a hot topic, such an easy practice. The time restricted eating or time restricted feeding when you call it in mice or pre-clinical trial, it’s such a hot topic today, I’m pretty sure there’s going to be data and there’s going to be science coming up on it.

Bret: That’s why I don’t like to use time restricted feeding because it makes me feel like a mouse, like I’m in a cage. No time restricted eating, yeah.

Joseph: But the media picked up as TRF, or time restricted feeding, and we’re trying to correct… a lot of my daily job today actually is to try to clarify concepts because it’s a delicate difference between a lot of different fasting and then people use the word fast or intermittent fast or fasting mimicking diet, but then you need to go a little bit into detail.

So for example the fasting mimicking diet we have, not knowing whether you should skip breakfast or not or whether you should eat something in the morning. You know, tradition and our mom tell us breakfast is the biggest meal and then intermittent fasting now is saying to skip breakfast. So what actually we have done, we have developed a fasting mimicking bar or a fasting mimicking meal, which then you can eat in the morning, you didn’t skip breakfast, you get your nutritional ingredients for the day.

But then you actually did mimic fasting for that so we found that to be a balance between what tradition and what, you know, not skipping breakfast or what your mom says, in a balance with what today, we’re all jumping into this intermittent fasting and time restricted eating and trying to prolong a little bit for night fast.

So we called it the fast bar and you’re going to see it soon being out on the market. So that was the shortest term of fast which is few hours a day. Then when you cross a day, when you reach a day of fast, you’re really starting biologically to be fasting and this is what really is called intermittent fasting, which has different ways of doing it.

You can fast for a day twice a week or what we call the 5:2 diet, which has been described in the literature for long time and then a gentleman by the name of Michael Mosley in Europe wrote a book about it and promoted it as well. And it basically asks you to eat 500 or less calories a day, so almost not eating, this is the way how you’d fast on it. And you do two days separate a week, say a Monday or a Thursday and it is relatively easy to do.

And it helps you mostly from a metabolic standpoint. So as you can imagine, instead of having seven days of full food, on two days you’re decreasing your food intake and therefore you’ll lose some weight and you’ll have metabolic improvements as well. So when it comes to cholesterol, inflammation, the blood, triglyceride etc.

And you would have to do it therefore kind of close to eight times a month, because you’re doing it twice a week. So that’s the minor form of it you can do it. 4:3 which is three days of fasting a week or you could do the most extreme form of it is alternate day fasting, meaning one day you fast, one that you eat, one that you fast, one day you eat. This form we’re not sure it’s even a healthy form and induces in the body what we call the yo-yo effect.

One day you’re eating full, the other day you’re almost fasting and it has impact on circadian rhythm, it has impact on your lifestyle and as you can imagine the body is a system of complex system of balances and homeostasis. You don’t want to disbalance that every other day.

Bret: And it seems important that the cyclical nature has to fit in there somewhere and at some point you lose that physiological cyclical nature in the body, just sort of cease it as being continuous. And I guess is unknown where that level is but maybe every other day it crosses that line.

Joseph: I agree and a lot of diets focus just on nutrition but we should understand the body is much more than that. You have the stress level and cortisol and you have the sleep level which is another determined for our well-being. So stress, sleep, socioeconomic factors and social connections and actually being active in society, these are all as important as nutrition and exercise to keep us healthy longer.

So the alternated fasting or what we call ADF is still… we’re not sure it’s a healthy form. The 5:2 seems to be more practical, you know, it does the job of helping you counterbalance from a weight perspective and seems to be a more common, you know, easily to be observed fasting. Then you move from intermittent fasting which is again a day or two or three a week then you go to a longer, which is two or three consecutive days of fasting, what we call short-term fast or STF.

So when you fast for two or three days, yes, you’re going to lose weight. So the common denominator of every fasting you do is to counterbalance weight and lose some weight or maintain healthy weight level. So definitely when you do it you’re going to lose some weight and you’ll improve metabolic factors, but when you touch day three you’re basically inducing what we call autophagy meaning you ask the cells to… because now for two or three consecutive days there’s no food coming in or nutrients coming in the blood, then the body asks the cells to go and look for debris and intracellular debris to eat and then to get the calories from it and optimize the function of the cell.

So now for the first time with fasting you’re touching on the cellular function. And autophagy was awarded the Nobel Prize of medicine in 2016 which is really an interesting award to autophagy which is linked to fasting, so we’re really excited about that. And if you go longer than the short-term fast… the short-term fast also could have some inconvenience, especially and probably at the muscle level.

When the body goes over the day and is really looking for calories it doesn’t only burn fat but it actually goes and extracts calories from the muscle as well. And what happens on a short-term fast, two to three days, there could be fat driven weight loss but also a lean body mass potentially a bit of loss. There is not enough in the literature for us to judge there, but this is always a suspicion, because as we know when you need calories you to muscle and fat together.

Bret: And that’s why it’s so important that people keep up some level of physical activity and exercise during fasting, although maybe not their usual intensity… we’ll get to that, I know. I keep interrupting you, but we’ll get to that.

Joseph: Yeah, definitely, in the shorter-term fast your body is not the depleted, you can still do exercise and just to try to… if not decrease the muscle loss, just to keep it to maintain it. And then when you go to longer-term fast which is close to five days, which is what mainly the Longevity Institute at the University of California is focused on, they were very much interested in cellular impact of fasting.

So when you cross the two, three days is like a company with suddenly no funds. The body with no food is like a company with no money. And you know, if I delay paying a check to a company, they’re going to wait just a little bit and then cash it afterwards and then the CEO of that company is not going to take drastic action to change the operations of the company.

So this is intermittent fasting, you delay expenditure, you know, you lose some little bit of weight and you spend a little bit of the calories that you had. Or what the CEO would have done would go to the bank and live a little bit on the reserves that they have. And you live off your fat reserve. The longer you go, like the short-term fast, two to three days, so the longer you go on a company not receiving a proper amount of funds, the CEO at the leadership of the company will start to restructure the operations and optimize the operations to do the best outcome out of whatever money you still have left.

So this is where the body is trying to do the same, it’s asking the cells to optimize their function with the short-term fast. Now if you go longer on day four and five, again going back to the example of the company, now you have to let go on the long- term, you know, and proper funding. You start letting go some of the employees and sometimes the ones that are not the most efficient and you empower and you live off the critical employees who are the real, you know, the most cost effective for the company.

And the body does the same thing when you cross day three of fast. On day four and day five we’re seeing, especially in mice trials and initial human trials, we’re seeing the body actually pushing the stem cells. Every organ has what we call stem cells which are young cells. They are there, to what we know historically, to help the organ heal from maybe physical damage. So if you cut your skin, or you go into a car accident, you know, you wait for few days and you heal from that.

So physical exercise, physical damage triggers the stem cells to repair. What we did not know is that if you stress your body enough with fasting, the absence of food, on day four and five the body pushes the stem cells to try to replace elderly cells or cells with any damage. And the goal is to bring more cost-effective younger cells rather than carry a little bit of a deadweight at the cellular level, not at a fat level, but now we’re still stressed on a five day fast that actually we try to get off the deadweight from a cellular standpoint.

Bret: So just to clarify, it wasn’t up to the five-day fast where the organ started to shrink, you started to get rid of some of the cells and that was the re-feeding where the stem cells came out and were produced or were they already been produced during the fasting stage?

Joseph: Yes this is great point. They started to be produced on day four and five, but then after you do the re-feed, they are actually bringing nutrients to these new stem cells to even flourish. But they start to proliferate at day four and five, at least this is what we’ve seen in most of the trials.

Bret: So mice trials, not yet human trials.

Joseph: No, in humans. So in mice actually three days of fast is equivalent to five days in human. And we have published an article in Cell Metabolism, if I’m not mistaking in 2014, and what it shows we had 39 patients, it wasn’t only preclinical, we had 39 patients and we showed a very high spike of stem cells circulating the body, we call them SPC or Mesenchymal circulating stem cells.

So we did show that the human trials and now we’re doing a lot of trials on even diseases and fasting to show whether the stem cells on day four and five and then after re-feeding flourishing, do they try to actually intercept or reverse a disease state? So we are really excited, we have 24 ongoing human trials now.

Bret: 24? And you already have data on multiple sclerosis and on autoimmunity reactions in humans, right?

Joseph: In humans there’s one data coming from Charité University in Berlin where they did fasting mimicking diet on cycle followed by a Mediterranean diet and it showed an improvement in quality of life in humans with multiple sclerosis. And now we are starting trials on MS, on multiple sclerosis, where we’re doing the fasting mimicking diet for several cycles.

Bret: So you brought up a good point there. They were doing a five day fast followed by a Mediterranean diet. So does it matter what you eat the rest of the time? Is this a cure-all that you can go back to your muffins and bagels and donuts and as long as you do your five days of fasting you’re good, or what do you see the science saying now?

Joseph: It does matter. There is no one-size-fits-all when it comes to different people, different bodies, different needs, but now even more important different diseases, so if you have MS you’re different than if you have cardiovascular disease and you’re different if you have Alzheimer’s so definitely…

You know, what they studied which is one cycle of fasting mimicking diet and then Mediterranean diet, it was just to test the safety on the fasting mimicking diet and the feasibility and then you know coming from Berlin, from Charité, they would look at the Mediterranean diet which is very popular there and considered a healthy long- term trial. It wasn’t really aimed specifically at multiple sclerosis.

Maybe you can have the fasting mimicking diet plus the ketogenic diet to be tried on such a disease, but is it was a grant given for such a protocol to see the safety on the fasting mimicking diet with multiple sclerosis and then what could be, you know, a daily diet which is a Mediterranean one that is mainly observed there, what the combination would do.

Bret: Yeah, there’s such an emphasis on protein, too much protein, not enough protein, because we obviously need it especially as we age and get older. I would love to see that kind of trial with a five day fast, with a high protein ketogenic, a low- protein ketogenic and see what kind of difference you see versus a more sort of a Mediterranean diet and see if there’s a difference between those and what kind of effects the fast has in each person… that would be fascinating.

Joseph: Yeah, definitely, and the results will differ depending on people, their bodies, but also their objective. If you were an athlete or say a bodybuilder and you specifically want to build muscles or you got a competition or you want to look good, you want to look perfect, you are going to consume a bit more proteins. Is not that we recommend it from the longevity perspective, but it’s what you’re going to do to push your muscle to grow.

And in that case you want to do from time to time a fasting mimicking diet to counterbalance the effect of protein in your body, so when your muscle grow… this is something really important for public health, when you’re over consuming proteins you’re pushing your body to grow. And the body grows towards it and it ages. When you grow you’re pushing aging and I always use this example, you know, the big muscular athletes, you don’t see them living to 100 or 105. And actually most of them, we lose them a little bit earlier than others.

They don’t become centenarians in most cases if you want. And the body is biologically pushed. You know, they inject testosterone growth factors and they actually eat a very high level of proteins. This is really triggering aging in the body. And it’s a very important discussion I think because we reacted to sugar in the 80s and 90s because it led to diabetes epidemic and we jumped on protein.

Protein is another nutrition component to the body and pushes the body to grow and age the same way insulin does. It’s is not by chance that when you eat sugar insulin increases and then when you eat protein we call the molecule that increases insulin ”like growth factor”. So they are both growth factors to the body.

And when you grow biologically, it’s like kicking the pedal in the car. You drive faster and you get sooner to the end. And what we are interested in our research is really how to keep people healthy longer and how to promote longevity and more importantly health span. And a lot of recommendations you see coming from USC and Prof. Valter Longo and the Longevity Institute as how to help people stay healthy longer.

It’s not necessarily to build muscle and be buff on the short-term. So yes, as you’re saying for some people you want to do fasting mimicking diet cycles with ketogenic diet, depending on their goal, and others you want to give more proteins if they really want to build muscle etc. So where I’m trying to build a point is different needs for different people and here you can tailor even further with the genetics and the microbiome and a lot of other details as well.

Bret: And age plays into that as well, because as we age we probably do start to need more protein just for maintaining our muscle mass and preventing sarcopenia. So how does this fast factor in as we age about 65, above 70 versus those who are 20, 30, 40?

Joseph: That’s a great point and actually the need for protein intake varies throughout your lifecycle. And we call it almost a U-shape where from age 0 to age 18 you definitely want to have protein. You want to give your kids milk and meat, etc, because they’re growing vertically even though their organs are growing, the body is growing.

And then after that the more you age the more… you have enough cells in the body that age enough or carry DNA damage enough that if you keep pushing them like proteins and during the replication, during that push because their age or they have damage they’re more prone to do a mistake and become cancerous cell. So as a mid- age adult, if you want, in my opinion is age 40 to 60 or 35 to 60, this is the peak of the risk of having high-protein diet, but enough age cells and cells are prone to the mistake to become cancerous.

But as you say when you grow older and you’re 70, 80 or 90 at that point the level of cell replication in response to food drops. So even if you eat the proteins the cells are not the mTOR pathways are not super active and doesn’t push cells to high-frequency for applications. So yes you have a lot of aged and damaged cells but actually they don’t respond to protein signals.

And this is where going back and having a good intake of protein is really important because you need to maintain muscle at that age, the risk of cancer is not as big as when you’re a mid-adult agent. And we see this even epidemiologically. People don’t die at age 90 and 100 from cancer, but mostly cardiovascular and Alzheimer’s etc. The cancer peaks at certain age, but then start dropping afterwards.

Bret: Interesting, it’d be interesting to see more data on that for sure. So as we’re touching on that then let’s transition to say, ”Who is this not right for?” People are going to listen and want to run right now and do cyclical five-day fast. Who would you say, ”Hold on, don’t rush to do this. Maybe is not right for you”?

Joseph: Yes so two years ago the first fasting mimicking diet was… a little bit less than two years it was launched on the market under the name of ProLon for promoting longevity… It’s a box, you get it through your physician or if you’re healthy enough you pass a self-assessment online and you can buy it. It’s five days of food that gets delivered to you and you eat it and your body remains in a fasting mode. It is not for everyone to do.

So definitely if you’re a pregnant woman you definitely do not want to fast the baby or fast during the pregnancy. If you are very old, if you eat it at an older age like we were talking, say an 80-year-old… you want to have high protein diets. You don’t want to fast your body probably at that age. If you’re a child not necessarily you need to fast, you need to grow.

And we have cautions as well. I mean definitely if you have allergies to some of the ingredients of the fasting mimicking diet. It is a plant-based natural diet, but some people still have allergies to nuts, or macadamia, or to cashew or two some of the ingredients. And there is a big, you know, watch out and hear if people have diabetes… We have a lot of research published on diabetes.

We haven’t done the human trials yet and a lot of people try to actually use it for diabetes. There’s a big cautioning in here. Should not do it you have a risk of hypoglycemia if you’re actually using insulin or using blood lowering sugar. So as much as we look forward in the future to further studies on diabetes, there’s definitely a warning here to not use it in this regard.

Bret: Yeah, that’s a great point because a lot of diabetes medications are where we can get into big trouble with fasting in general or even time restricted eating and then a five-day fast for sure. So I like that you have a sort of behind the safety wall of a physician that has to be from a physician and if someone wanted to try a five day water fast, I’d tell them same thing, ”If you’re on medications do not do it until you confer with your doctor.” I think it’s very important.

Joseph: I mean water fast has as a bit more warning, because it’s an extreme state of ”there’s no food” versus the fasting mimicking diet, so I agree with you. With water fast it’s going to be a little more difficult, have less compliance and now you step into it, if there is heat you don’t want to drive on water fast with high temperature etc. So it’s a little bit more extreme for folks who can do it–

Bret: If it’s hot. It’s that just for risk of dehydration?

Joseph: Yeah, dehydration, and then hypoglycemia when your body is spending a lot of calories or if you do some kind of exercise, because you’re really having almost no calories when you do pure water fast. You’re a little bit more prone to safety issues.

Bret: Yeah, and then you hear the stories of people doing three, four-month fasts and it’s remarkable, not that we would ever recommend it, but just that someone can do it, just the physiology of the human body is amazing that he can even do that but obviously under very, very careful guidance.

Joseph: Yeah, and I get a lot of questions about ”Why five days, why not 10 days?” And I, not knowing in the past… in my past I actually have done a couple of weeks of fast, three weeks and I just wanted to experiment with it but I had no clue about the science at that time.

Bret: Interesting.

Joseph: But we discover why I would recommend five days because you actually eluded that re-feeding is important. So instead of doing a long-term fast where even the stem cells trying to rescue, the body gets depletes because then you need to feed them as well. Everything gets shut down and depleted when you go on a long-term fast.

So yes, you have metabolic gains, you would not be obese on a long-term fast, you’re going to decrease inflammation, you’re going to improve your cholesterol, but you’re going to lose on the lean body mass, you’re going to lose muscle and bone density etc.

What we have found out in our research because we have tested shorter terms of fast which again we decided to go with the five days, because of the rejuvenation happening on day four and five, but then we recommend that you stop at five, sometimes six, sometimes seven, depending on the diseases, for autoimmune diseases we try to go longer because you do need to heal a damaged organ at that level.

So the MS trials for example that would be for seven days most probably, six or seven days. But then the re-feeding is as important so that you re-feed the stem cells. So the cyclicity is more important than the length and doing it cyclically multiple times and feeding the body again helps preventing the body from getting depressed or depleted on the long term.

Bret: That’s a great point. The cyclical nature I think is what’s so important here and you have different ways to do it. But as long as you stick with the cyclical cycle and find out what works for you, I think that’s a great point. Now I know you’re in a hot demand here at the conference, I want to be respectful of your time and thank you for coming to spend time with us at DietDoctor podcast. Any last words for our listeners and of course where can they go to learn more about you and L-Nutra?

Joseph: Well, thank you very much for hosting me today, I love this topic. I think the University of Southern California and the researchers are bringing back fasting in a practical way and this is what excites me the most. Every day you hear about a different diet, about new ways of doing things and a lot of it is fueled by interest or marketing dollars or business.

I think for the first time in history of nutrition or one of the few times where we’re bringing back a natural phenomenon, we’re bringing back a practice that was done for hundreds of thousands of years initially a for lack of food and then afterwards carried by religion bringing it back in a natural and safe way to our life.

So I think fasting is here to stay long and we’re really excited to finding ways we do recommend people to do it in a safe way. And what we have focused is mostly on time-restricted eating and helping people go through that. And intermittent fasting definitely has its metabolic benefits and the longer you go in a safe way… and if it’s unsafe for you, you get to mimic it with ProLon or other fasting mimicking diets we’re bringing to the market.
So if people want to learn more about all this, the company… if you want the reference in fasting is called L-Nutra and this is the company that actually span out from USC and is trying to bring the fasting mimicking diet to the world. And if you want to read more on ProLon you can go to prolonfmd.com for fasting mimicking diet. P-R-O-L-O-N, prolonfmd.com.

Bret: Alright, Dr. Joseph Antoun, thank you so much.

Joseph: Thank you for hosting me today.

Transcript pdf Om videon

Inspelad i San Diego i juli 2018, publicerad i oktober 2018.
Värd: Dr Bret Scher
Kamera: Isaac Perez
Ljud: Dr Bret Scher
Klippning: Simon Victor
Missa inte

 • Förändrad livsstil är mycket effektivare06:46Kan du förbättra hälsan på bara 21 dagar? I så fall, hur?
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Bör man oroa sig för högt kolesterol?13:49Är högt kolesterol farligt? Vem ska (och vem ska inte) ta statiner och vad kan du göra istället för att medicinera?
 • Att praktisera och förespråka LCHF18:16Dr Joanne McCormack insåg att kostråden vi ger diabetiker helt enkelt inte fungerar.
 • Vad orsakar insulinresistens?29:01Man har 70% risk att det blir som följd av kronisk sjukdom, som har sin grund i insulinresistens. Dr Naiman förklarar vad som orsakar det.
 • En global matrevolution34:30Vilka mistag ligger bakom epidemierna av typ 2-diabetes och fetma – och hur kan de rättas till?
 • Mat som medicin14:00Hur behandlar man patienter med kostråd baserade på LCHF? Och vad händer? Dr Jeffry Gerber vet och vi hade den stora äran att få följa honom under en dag på mottagningen.
 • För mycket protein är bättre än för lite40:13Är ökat proteinintag när du äter LCHF en god eller dålig idé?
 • Måste man mäta ketoner?22:19Behöver man mäta ketoner på ketogen kost? Dr Westman guidar dig genom de situationer då det kan vara en fördel – och när det inte är det.
 • "Att behandla typ 2-diabetes kan vara enkelt"18:52Dr Sadhra ger blivande läkare råd om att behandling av typ 2-diabetes kan vara ganska enkelt så länge man äter LCHF. Läkemedel är inte förstahandsval.
 • LCHF-läkare i Mellanöstern10:40Dr Ali Irshad Al Lawati är LCHF-läkare och arbetar i Oman. Det här är den intressanta berättelsen om hur han började med LCHF.
 • "Diabetes är en tickande bomb"08:24Diabetes är en tickande bomb. Problemet är så stort att myndigheter måste agera genom lagstiftning.
 • Klinisk erfarenhet av LCHF26:08Eric Westman besvarar vanliga frågor om hur man implementerar kosten i praktiken och går igenom fallgropar.
 • Vanliga problem och felsökning05:41Dr Unwin berättar om vanliga problem och hur man kan komma tillrätta med dem.
 • PREVIEW? Mat som medicin02:57Hur behandlar man patienter med kostråd baserade på LCHF? Och vad händer? Dr Jeffry Gerber vet och vi hade den stora äran att få följa honom under en dag på mottagningen.
 • Frågestund med dr Andreas Eenfeldt23:06Dr Andreas Eenfeldt frågor om vårt arbete på Diet Doctor, om kostråden och LCHF som behandling för olika tillstånd.
 • Den senaste forskningen på LCHF13:17Den aktuella vetenskapen bakom LCHF och ketogen kost.
 • Att hjälpa patienter att reversera typ 2-diabetes27:43Hur hjälper du som läkare patienter att reversera typ 2-diabetes med LCHF? Dr Andreas Eenfeldt samtalar med dr Sarah Hallberg.
 • "Efter någon dag försvinner hungern"33:21Som läkare, hur ska du hantera patienter som vill gå ner i vikt med LCHF?
 • Hur är det med kolesterol?04:14Dr Unwin om kolesterol och LCHF.
 • Att övertyga kollegor02:51Hur kan du som läkare övertyga dina kollegor om fördelarna med LCHF?
 • Så motiverar man patienter12:33Att förklara fördelarna med LCHF för patienter är mycket viktigt. Men det är lika viktigt att se till att de är motiverade att genomföra kostomläggningen och sedan hålla fast vid den.
Mer KurserIntervjuerFöreläsningarFilmerMatlagningExperterFör läkareFavoriter

Inlägget Diet Doctor Podcast #4 – Dr Joseph Antoun dök först upp på Diet Doctor.

Vi blir allt tyngre, varannan svensk har övervikt eller fetma

ons, 2018-10-10 12:45

I en nyligen publicerad artikel från SCB kan vi läsa att övervikt och fetma ökar i Sverige. Utvecklingen är inte alls unik, globalt sett finns det nu fler människor med fetma än med undervikt.

Viktökning kan ses i alla kategorier av det svenska samhället, oavsett ålder, kön, ursprung, region, hög eller låg inkomst, kortare eller längre utbildning. Den största ökningen står yngre personer för, kvinnor under 40 och män under 30.

Exempelvis har andelen kvinnor och män i åldern 20–29 år med övervikt eller fetma mer än fördubblats sedan början av 1980-talet, från 10 till 23 procent respektive från 17 till 38 procent.

SCB: Varannan svensk har övervikt eller fetma

Extra oroande och beklämande är att den största viktökningen tycks finnas hos yngre människor, vilket sannolikt tyder på att de har sämre levnadsvanor än den äldre generationen. Maten vi äter är en stor del av detta. Det handlar också om de kunskaper om hälsa och livsstil vi får med oss.

Om du vill lära mer och är intresserad av att lägga om kosten för bättre vikt och hälsa, läs vidare!

Mer

Guide: Gå ner i vikt

Guide: LCHF för nybörjare
Viktnedgång

 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • 14:39
 • 45 kilo borta utan kaloriräkning24:12
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • 48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Avancerade LCHF-tips!31:11
 • Orsaken till fetma38:45
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • De 5 bästa tipsen för vikten15:53Kämpar du med att gå ner i vikt även på LCHF? Här är våra 5 bästa tips på vad du kan göra.
 • En global matrevolution48:15
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • Keto är den enda kost som har fungerat19:23Kristie Sullivan skriver inspirerande inlägg för Diet Doctor och har även en fantastisk historia att berätta.
 • Cereal Killers1:00:07

Inlägget Vi blir allt tyngre, varannan svensk har övervikt eller fetma dök först upp på Diet Doctor.

Hur många ägg kan man äta?

ons, 2018-10-10 08:28

Vill du förbättra din hälsa, gå ner i vikt eller hjälpa andra? Här är tre av veckans heta diskussioner på Diet Doctors/Kostdoktorns forum. Gratis och öppet för alla, välkommen!

 • Äggfråga
  Linus nybörjare har ätit keto i tio dagar och är fylld av frågor och funderingar. Kan man äta omelett till både lunch och middag? Hur tänker man när man äter på restaurang?
 • Energibehov
  Lea undrar hur man gör om man vill räkna ut sitt energibehov på LCHF. Hur mycket av varje ska man äta; fett, protein och kolhydrater?
 • Migrän, frusen och lågt BS
  Jola är van LCHF:are, men måendet är inte på topp; frusen, migrän, svag i kroppen, hjärndimma. Dessutom histaminintolerans som gör att många födoämnen måste uteslutas. Finns det någon med liknande problematik som kan bidra med kunskap och goda råd?

Kom igång Stor guide: Kom igång med LCHF – en tvåveckorsutmaning

Mer LCHF för nybörjareTips för viktenSnabbkurs i diabetes

Inlägget Hur många ägg kan man äta? dök först upp på Diet Doctor.

Melbourne Zoo slutar mata djuren med frukt

tis, 2018-10-09 15:00

Inga fler bananer till aporna? En nyligen publicerad artikel i Newsweek berättar om hur man tvingades vidta åtgärder efter att djuren på Melbourne Zoo blev överviktiga och fick ruttna tänder. Djurskötarna bytte ut frukten mot bladgrönt och andra grönsaker. Modern frukt är inte vad den varit och är inte längre lämplig föda för djur.

Melbourne Zoos veterinär Michael Lynch förklarar:

Frukt är mycket populärt hos djuren för sitt höga innehåll av socker. Många djur, speciellt primater och röda pandor, äter frukten men lämnar annan mat. Problemet är att den framodlade frukten har blivit genetiskt modofierad för att ha ett högre innehåll av socker än den ursprungliga och naturliga frukten.

Newsweek: Zoo weans animals off fruit because its increased sugar makes them fat and rots their teeth

The Age: Zoo won’t panda to taste, says fruit’s too sweet for its monkey menu

Samma artikel menar att för människor finns det ett samband mellan intag av frukt och minskad risk för hjärtsjukdom, cancer och stroke. Men hur kan någonting som är till skada för djuren — speciellt primater — rekommenderas av läkare som en viktig del av en hälsosam kost för människor? Socker (från frukt) höjer blodsockret och är kanske inte det rätta valet om du försöker gå ner i vikt, har ett sockeberoende eller är insulinresistent.

Många tror att frukt är naturligt, men som Lynch förklarade, dagens frukt som du köper i livsmedelsbutiken har inte mycket gemensamt med den vilda frukt som naturen serverade innan den började odlas. Frukt kan ätas ibland eller i kraftigt begränsad mängd, det beror helt och hållet på vilka dina egna mål med kosten är. Frukt innehåller en hel del socker, det kan vara klokt att se det som naturens godis och äta med måtta. Det gäller både djur och människor.

Guide – frukt och bär Frukt och bär på LCHF – bäst och sämst  Tidigare

”Massor av socker och begränsat med näring” – därför är juice inte nyttigt

Anledningen till fetma

Socker
 • Är socker giftigt?31:44
 • Hur blir man sockerfri?29:24
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Intervju - Bitten Jonsson (del 1)13:12
 • Är alla kolhydrater lika skadliga?23:08Är alla kolhydrater desamma – eller är vissa former värre än andra? Är det ok att äta frukt?
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • Action on sugar37:12
 • 59:31
 • Emily-Maguire-Sugar-Friend-or-Foe?-SD-201624:11

Inlägget Melbourne Zoo slutar mata djuren med frukt dök först upp på Diet Doctor.

Vi ber om ursäkt…

tis, 2018-10-09 10:36

De senaste dagarna har vi fått rapporter om att mejlen gällande tvåveckorsutmaningen varit fyllda med konstiga krumelurer. Vi tror och hoppas att felet är åtgärdat från och med morgondagens utskick.

Tack för feedback och tålamod!

Kom igång

Vill du också gå ner i vikt och förbättra din hälsa? Anmäl dig till vår gratis tvåveckors LCHF-utmaning!

Inlägget Vi ber om ursäkt… dök först upp på Diet Doctor.

Så fick Melanie sin energi tillbaka

tis, 2018-10-09 09:01

När Melanie fick diagnosen typ 2-diabetes fick hon ett recept i handen och några kostråd från dietisten. Hon var inte var helt nöjd med råden hon fick och började istället söka alternativ online och hon hittade ketogen kost (strikt LCHF). Här är hennes berättelse:

Mejlet, översatt från engelska

Här kommer en hälsning från Down Under!

Jag förstår att ni får många mejl av det här slaget, men jag bara måste dela med mig av min berättelse, helt kort.

Jag fick diagnosen typ 2-diabetes i maj i år, vid 39 års ålder. Efter att ha fått Metformin och riktigt dåliga kostråd från dietisten såg jag The Magic Pill på Netflix. Filmen förändrade mitt liv. Jag fick sedan tips om er sida från en man i en diabetesgrupp på nätet. I mitten av juli påbörjade jag min keto-resa. Jag vägde 149,6 kilo och är 157,5 cm lång. Jag kunde knappt röra mig utan att bli trött, jag sov nästan dygnet runt.

…jag kan helt enkelt inte sitta stilla, jag har vad som känns som obegränsad energi!I slutet av juli kunde jag sluta med Metformin och jag började kontrollera mitt blodsocker själv med hjälp av ketogen kost och periodisk fasta . Dagens datum är 20 september och vid sidan om att gå ner 19 kilo (förhoppningsvis 20 kilo i slutet av månaden!) har mitt blodsocker landat runt 5 de flesta dagar och jag tar inte längre Nexium för kronisk halsbränna och reflux, ingen Metformin, min sömnapné har blivit lindrigare och jag sover bättre, jag sover inte längre dagtid, jag svettas inte längre enorma mängder, jag motionerar genom att promenera eller använda min träningscykel eller gå till mitt gym 3-4 gånger i veckan. Mitt humör är snudd på euforiskt och jag kan helt enkelt inte sitta stilla, jag har vad som känns som obegränsad energi!

Sedan juli har detta hänt:

 • Jag har fått mitt HbA1c tillbaka på pre-diabetesnivå, 45
 • Mitt blodtryck har gått från 150/110 till 129/80
 • Min sömnapné har förbättrats
 • Jag sover mycket bättre på nätterna
 • Jag sover inte längre på dagtid och kan inte göra det heller – för mycket energi!
 • Mitt humör är snudd på euforiskt. Jag planerar att dra ner på antidepressiva under nästa år
 • Min senaste kontroll av ögonen, förra veckan, visar att min syn faktiskt har förbättrats jämfört med den senaste kontrollen för fem år sedan
 • Mina matlagningskunskper är numera nästan på proffsnivå (lol)

Jag lider fortfarande av fetma och ibland orkar min kropp inte riktigt matcha energin jag är uppfylld av, men det går åt rätt håll. Jag fick mitt senaste Hb1Ac i måndags och jag ligger inte längre på diabetiska nivåer och jag siktar på total remission i slutet av året. Mitt goda kolesterol har gått upp och mitt dåliga har gått ner. Min fettlever har förbättrats mycket, till min läkares förvåning.

Tack, tack, tack, tack!

Keto har förändrat mitt liv och jag kommer aldrig att gå tillbaka.

Hälsningar
Melanie Wilson

Kommentar

Grattis till dina framgångar, Melanie! Och tack för att du vill dela med dig av din inspirerande berättelse!

Kom igång

Vill du också gå ner i vikt och förbättra din hälsa? Anmäl dig till vår gratis tvåveckors LCHF-utmaning!

Du kan också använda vår gratis guide LCHF för nybörjare. Om du vill underlätta maximalt rekommenderar vi vårt populära verktyg Diet Doctors veckomenyer – prova gratis en månad. Ingen reklam, ingen bindningstid.

Mer

Guide: Ketogen kost för nybörjare

Guide: Gå ner i vikt

Guide: Diabetes – så kan du normalisera ditt blodsocker

Video om LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.
 • 05:56
 • Är mättat fett farligt? Svar på vanliga frågor07:29Behöver man akta sig för mättat fett?
 • Keto-kurs, del 208:37Hur fungerar ketogen kost? Vad äter du på ketogen kost?
 • Att bli en fettbrännande maskin - Eric Westman 211:31Eric Westman reder ut begreppen fettförbränningsläge och kolhydratförbränningsläge. Hur får man mer energi genom en hög fettförbränning och hur mäter man den?
 • 39:01
 • Är LCHF dåligt för tarmfloran? Svar på vanliga frågor02:14Är LCHH-kost dåligt för våra tarmbakterier?
Viktnedgång
 • 14:39
 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • 45 kilo borta utan kaloriräkning24:12
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • 48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Avancerade LCHF-tips!31:11
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • Orsaken till fetma38:45
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • De 5 bästa tipsen för vikten15:53Kämpar du med att gå ner i vikt även på LCHF? Här är våra 5 bästa tips på vad du kan göra.
 • En global matrevolution48:15
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • Keto är den enda kost som har fungerat19:23Kristie Sullivan skriver inspirerande inlägg för Diet Doctor och har även en fantastisk historia att berätta.
 • Fungerar LCHF i längden?16:13Är strikt LCHF hållbart i längden? I så fall, hur gör man?
Typ 2-diabetes
 • 14:39
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes29:59Vi behöver ett nytt sätt att se på och behandla typ 2-diabetes. Ett paradigm baserat på vetenskap som adresserar det verkliga problemet.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet45:59
 • Det essentiella problemet med typ 2-diabetes05:13
 • En global matrevolution48:15
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • VIDEO: Treating the Symptoms or the Cause? - Part 4 of the diabetes course with Jason Fung04:15
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • 36 kilo lättare och inga mediciner09:12
 • Diabetes Video Course Part 309:32
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • Så reverserar man typ 2-diabetes – Jay Wortman24:55
 • My Big Fat Diet42:31Vad skulle hända om en hel by av Kanadas ursprungsbefolkning gick tillbaka till att äta som de brukade? En högfetts och lågkolhydratkost baserad på riktig mat?
 • 14:39
 • Reversera diabetes genom att ignorera kostråden12:10
 • "Hur gör du det här?"21:19
 • Helping People with Type 2 Diabetes32:31
 • De två stora lögnerna om typ 2-diabetes42:54
 • 39:01
Stöd Diet Doctor

Vill du ge ditt stöd till Diet Doctor och få tillgång till bonusmaterial? Ta en titt på vårt medlemskap.

Gratis provmånad

Fler framgångshistorier

Ta del av över 700 framgångshistorier.

 • "Jag har fått hälsa, glädje, kärlek, levebröd" 
 • Dollys hälsoresa med periodisk fasta och LCHF 
 • "Det har verkligen varit livsomvälvande!" 
Vill du också inspirera?

Har du en framgångshistoria att dela med dig av? Det är ett effektivt sätt att inspirera andra till att förändra sina liv.

Mejla din historia till annika@dietdoctor.com. Före- och efterbilder är bra för att göra din historia konkret och extra inspirerande för andra. Berätta om det är OK att dela ditt namn och bild eller om du vill vara anonym. Tipsa också gärna om du har en blogg eller Instagram eller liknande för läsare att följa.

Inlägget Så fick Melanie sin energi tillbaka dök först upp på Diet Doctor.

En hälsosam livsstil är viktigare än hur mycket du väger

mån, 2018-10-08 16:26

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Döm inte hunden efter håren. Det har vi hört många gånger och det låter vettigt. Varför ska vi döma en överviktig person efter utseendet? Det har ingenting att göra med hur man är som person, det säger ingenting om den inre kamp och de utmaningar man ställs inför och det säger ingenting om vad man åstadkommit i livet.

Detsamma gäller för smala människor. Man kan inte per automatik betraktas som frisk och hälsosam bara för att utsidan är smal. Hur många gånger har du inte sagt eller tänkt, “hon ser fantastisk ut; fin, smal och hälsosam!”

En artikel i The Conversation belyste nyligen ämnet. Artikeln handlar om Australien, men innehållet är applicerbart över hela värlen. Vi fokuserar så mycket på vikt och så många människor kämpar för att hålla en “hälsosam” vikt att vi tror att de som lyckas vara smala måste leva hälsosamt och vara friska.

The Conversation: Just because you’re thin, doesn’t mean you’re healthy

Många studier har visat att övervikt och fetma ökar risken för diabetes, cancer, hjärtsjukdom och till och med för tidig död. Men problemet ligger i hur vi definierar övervikt. Vissa studier tittar bara på kilon. Vissa använder body mass index (BMI), vilket inkluderar både längd och vikt. Men ingetdera säger egentligen något om hälsan överlag.

Trots allt är det så att hälsosamma vanor medför många hälsovinster, oavsett din vikt. Inte så överraskande leder dålig följsamhet till råd om motion, kost och rökning till ökad risk för komplikationer efter en hjärtinfarkt. I vissa studier verkar det som en individs kondition och form, ”fitness”, är viktigare än hur mycket man väger. Det betyder att “normal” vikt men dålig form kan vara en högre risk än att vara i bra form och vara lite för tung.

Som man säger ibland: Det finns ingen hälsosam vikt, bara hälsosam livsstil.

Om du är smal och undrar om du löper förhöjd risk kan en helkropps MRI bedöma mängden viceralt fett, alltså fettet runt de inre organen, och avgöra om du är smalfet (tunn på utsidan, fet på insidan). Det ökar dina risker för hälsoproblem, även om du har en perfekt kroppsvikt.

Det huvudsakliga budskapet är att viktnedgång inte ska vara mål nummer ett. Målet ska snarare vara att skapa hälsosamma vanor. Det inkluderar:

 • Att äta riktig, oprocessad mat utan tillsatt socker
 • Att vara fysiskt aktiv och röra på sig regelbundet
 • Prioritera sömn
 • Stresshantering
Börja där och du är på god väg att förbättra din hälsa i stort. Viktnedgång brukar vara en följd av det. Men även om så inte är fallet kan du vara säker på att du förbättrar din hälsa och ditt liv.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Har du någonsin hört din läkare använda uttrycket ”sätta ut”?

Blir man fet av fett?

Hälsa
 • Förändrad livsstil är mycket effektivare06:46Kan du förbättra hälsan på bara 21 dagar? I så fall, hur?
 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • 18:36Intervju med Jonas Colting, flerfaldig triatlonmästare, författare och föreläsare. Coltings blogg: http://coltingblogg.com/ Coltings hemsida: www.colting.se
 • Dr. Aseem Malhotra - hjärtspecialist21:39
 • Livet utan migrän15:44Elenas liv förändrades helt med ketogen kost.
 • En global matrevolution48:15
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • 15:16Succébloggaren Martina Johansson om hur du kan må bättre och prestera bättre genom att påverka dina hormoner. Martina Johanssons blogg: www.highfatfitness.net
 • Fungerar LCHF i längden?16:13Är strikt LCHF hållbart i längden? I så fall, hur gör man?
 • Skapade införandet av kostråden fetmaepidemin?35:12Skapade införandet av kostråden fetmaepidemin?
 • Att utmana dogmer16:47
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • Kan man reversera MS med kostförändring?14:23
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • My Big Fat Diet42:31Vad skulle hända om en hel by av Kanadas ursprungsbefolkning gick tillbaka till att äta som de brukade? En högfetts och lågkolhydratkost baserad på riktig mat?
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • Insulin, protein och hur man kan bromsa åldrande28:02Dr Ron Rosedale är en sann pionjär inom LCHF-rörelsen, och framhöll tidigt insulinets och leptinets roller vid sjukdomstillstånd.
Grunderna i LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.

Inlägget En hälsosam livsstil är viktigare än hur mycket du väger dök först upp på Diet Doctor.

Fetma: Sluta skuldbelägga, börja förstå

mån, 2018-10-08 12:57

Psykiater Georgia Ede har skrivit en fin artikel om fetma, den sanna orsaken till problemet och vår trista vana att lägga skulden på de som drabbas. Hon påminner om att precis som paraplyer kan associeras med regn är de inte orsaken till regnet. Fetma orsakar inte nödvändigtvis de många sjukdomar som det finns en koppling till. Just därför är det fel att lägga skulden på en fet patient för den där färska diabetesdiagnosen, det är nämligen att skuldbelägga offret.

Psychology Today: Obesity: Stop shaming, start understanding

I sin artikel pekar dr Ede på insulinresistens som den stora boven bakom vår fetamepidemi och den associerade metabola dysfunktionen. Hon förklarar hur insulinresistens fungerar när det handlar om personer med fetma, även när man försöker äta mindre för att ta kontroll över vikten. Och hon går ännu längre:

Kombinationen av oansvariga, ovetenskapliga kostråd och ineffektiva, ohållbara viktndgångstips har gjort att många som är drabbade av fetma känner sig anklagade och utan hopp. Under hela våra liv har vi blivit skrämda från att äta traditionell, näringsrik, mättande och riktig mat som rött kött och ägg, mat som är i princip kolhydratfri, icke-beroendeframkallande och naturligt varsam mot vårt insulinsingalerande system. Istället har vi fått rådet, oberoende av metabolt tillstånd, att konsumera mjöl, flingor, juice och fettsnåla mejeriprodukter som höjer blodsocker och/eller insulinnivåer. En insulintopp lagrar in fett, stänger av fettförbränning, triggar stesshormoner och ökar aptiten, skapar en ond cirkel av cravings och viktuppgång hos känsliga individer.

Dr Ede uppmuntrar läsarna att vara nyfikna nog för att ta en andra titt på de inte-så-rimliga rådande antaganden angående övervikt och fetma. Hon delar också ut goda råd för läkare, där hon hävdar att en bättre förståelse för insulinresistens är nödvändig för att förbättra vården.

Tidigare

Ny studie: Fetma kan orsakas av högt insulin

Insulinresistens – det nya paradigmet

Tio tips för en friskare hjärna

LCHF för läkare med dr Unwin
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Helping People with Type 2 Diabetes32:31
 • Hur många teskedar socker finns det i din mat?05:07Hur många teskedar socker finns det i din mat?
 • Samtala om övervikt – LCHF för läkare del 503:16Hur kan du samtala om fetma på ett respektfullt sätt med dina patienter?
 • Blodprover och screening10:35Dr Unwin resonerar kring bra mätmetoder för att kunna ge patienter återkoppling. Det kan vara startvikt, midjemått, blodtryck samt olika metabola mått.
 • Finns det vetenskapliga bevis för LCHF?04:38Finns det vetenskapligt stöd för LCHF? Ett ökande antal läkare rekommenderar idag LCHF.
 • LCHF för läkare - LCHF i andra situationer02:24Dr David Unwin resonerar kring andra sjukdomar än typ 2-diabetes, där LCHF kan vara en del av lösningen
 • LCHF för läkare, del 203:46Dr David Unwin om vilka de bästa patienterna för LCHF är och om de gyllene tillfällen som inte får missas.
 • LCHF för läkare - introduktion03:52Ny kurs med praktiska tips för läkare; hur man effektivt diskuterar LCHF och livsstil med patienter, hur du hanterar läkemedel, säkerhet, patientmotivation och mycket mer.
 • Att förklara LCHF på ett enkelt sätt07:23Hur gör du LCHF enkelt för dina patienter? Dr David Unwin förklarar att kolhydrater bryts ner till förvånande stora mängder socker i kroppen.
 • Vanliga problem och felsökning05:41Dr Unwin berättar om vanliga problem och hur man kan komma tillrätta med dem.
 • Hur är det med kolesterol?04:14Dr Unwin om kolesterol och LCHF.
 • Så motiverar man patienter12:33Att förklara fördelarna med LCHF för patienter är mycket viktigt. Men det är lika viktigt att se till att de är motiverade att genomföra kostomläggningen och sedan hålla fast vid den.
 • Sammanfattning02:45Sista delen av vår serie om LCHF för läkare. Dr Unwin sammanfattar det viktigaste ur kursen.
 • Att övertyga kollegor02:51Hur kan du som läkare övertyga dina kollegor om fördelarna med LCHF?
 • Blodtrycksmediciner05:28Vad behöver man som läkare tänka på när det handlar om LCHF och blodtryckssänkande läkemedel?
Mer

Guide: LCHF för nybörjare

Guide: LCHF för läkare

Inlägget Fetma: Sluta skuldbelägga, börja förstå dök först upp på Diet Doctor.

Ett sjukhus som använder LCHF som behandling?

sön, 2018-10-07 15:27
I den här föreläsningen från konferensen Low Carb Breckenridge 2018 pratar dr Mark Cucuzzella om sitt arbete på det egna sjukhuset i West Virginia, där han behandlar alla typer av patienter med lågkolhydratkost. Ta en titt på den här videon för att få veta mer!

Se en del av intervjun ovan (transkription). Hela videon är tillgänglig (med svensk text och transkription) med gratis provmånad eller medlemskap:

Det här borde vara standardbehandling – Dr Mark Cucuzzella

Bli medlem (gratis att testa en månad) och du får omedelbar tillgång till föreläsningar, intervjuer, videokurser, frågor och svar, filmer och mycket mera. Du får också tillgång till vårt populära verktyg veckomenyer. Fördjupad kunskap

 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Matkvalitet: räcker det med LCHF?30:30En djupdykning i matkvalitet och näringsoptimering.
 • Tolv vanliga misstag på LCHF15:47Har du svårt att gå ner i vikt på LCHF eller keto? Då kanske du gör något av de vanliga misstagen.
 • Optimal prestation med ketoner16:33Hur kan ketogen kost maximera idrottslig och kognitiv prestation?
 • 15:16Succébloggaren Martina Johansson om hur du kan må bättre och prestera bättre genom att påverka dina hormoner. Martina Johanssons blogg: www.highfatfitness.net
 • Insulin, protein och hur man kan bromsa åldrande28:02Dr Ron Rosedale är en sann pionjär inom LCHF-rörelsen, och framhöll tidigt insulinets och leptinets roller vid sjukdomstillstånd.
 • För mycket protein är bättre än för lite40:13Är ökat proteinintag när du äter LCHF en god eller dålig idé?
 • VIDEO: Erynn Kay - Does Fiber Make You Fat? (Breckenridge 2017)31:09Vilken roll spelar tarmfloran för din hälsa? Och vad är sambandet mellan tarmfloran och fetma?
 • ASPI med dr Jacob Wilson10:49Kan du öka i muskelmassa med ketogen kost? Hur påverkar ketogen kost till exempel Parkinsons och Ahlzeimers och inflammation?
 • Att se på hjärtsjukdom som en ingenjör28:47Att applicera problemlösningsstrategier från ingenjörskonsten, kan det vara ett sätt att reversera epidemin av hjärtsjukdom?
 • Behandling av traumatiska hjärnskador28:44Traumatisk hjärnskada (TBI) från bland annat idrott, misshandel eller olyckshändelse kan bli ett kroniskt problem i vår tid. Hur kommer det sig?
 • Vanliga problem och felsökning05:41Dr Unwin berättar om vanliga problem och hur man kan komma tillrätta med dem.
 • Så mäter du ditt insulinsvar29:27Ditt insulinsvar säger mycket om din risk att utveckla metabola sjukdomar som typ 2-diabetes och fetma.
 • Den senaste forskningen på LCHF13:17Den aktuella vetenskapen bakom LCHF och ketogen kost.
 • Ett bättre liv med ketogen kost13:38Om dina muskler inte kan lagra glykogen, är det då en bra idé att äta kolhydratrik kost för att kompensera för det? Eller kan ketogen kost hjälpa vid problem med glykogenlagring?
 • Kolesterol: passagerare, inte chaufför27:31Är högt LDL-kolesterol problematiskt – även om du har låga triglycerider? Om inte – finns det ett bättre sätt att förutspå hjärtsjukdom? Och hur påverkar ditt fettintag dina kolesterolvärden?
 • Att övertyga kollegor02:51Hur kan du som läkare övertyga dina kollegor om fördelarna med LCHF?
 • Hjärtsjukdom och salt26:50Vad säger den senaste vetenskapen om hjärtsjukdom och saltintag?

Inlägget Ett sjukhus som använder LCHF som behandling? dök först upp på Diet Doctor.

Beroende av processad mat – finns det? Spelar det någon roll?

sön, 2018-10-07 09:04

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Bret Scher, kardiolog från San Diego och värd för Diet Doctors podcast.

Om du någonsin har försökt ta en glass från en femåring har du sannolikt alla bevis du behöver för att veta om socker och sötsaker har en stark påverkan på hjärnan. Men handlar det verkligen om beroende?

Forskare har undersökt den här frågan i åratal. De flesta studierna har utförts på möss och råttor, men det finns ett fåtal studier på människor för att få svar på frågan. Enligt en ny rapport på KREM [inte tillgänglig i EU] har en studie från University of Michigan försökt reda ut om det existerar signifikanta abstinensbesvär, som är ett av kriterierna för beroende, när man ska sluta med processad och sockerrik mat.

PubMed: Development of the highly processed food withdrawal scale

Forskarna utvecklade en skala, “Highly Processed Food Withdrawal Scale”, och bad 230 deltagare att bokföra de symtom de fick när de drog ner på processad mat som pizza, bakverk och pommes. Man kom fram till att de flesta kände sig nedstämda, irriterade och trötta och att symtomen nådde sin kulmen under dagarna 2-5. Forskarna definierade detta som abstinensbesvär.

För att få perspektiv, det var noll som avled av abstinens (vilket kan hända med alkohol) och noll fick en svår försvagande reaktion (vilket kan hända med kokain eller heroin). Men personerna mådde helt klart dåligt. Är det verkligen abstinens? Kan det hänga samman med ett lägre intag av kalorier? Eller var det “carb flu” då man uteslöt huvudkällan till kolhydrater? Det är oklart och gör det lite diffust om detta var äkta abstinensbesvär.

Mer övertygande än att titta på abstinensbesvär är studier från exempelvis dr David Ludwig, som visar hur socker och raffinerade kolhydrater stimulerar vår hjärnas belöningscentrum på samma sätt som kokain och andra droger. I vissa fall kan man inte skilja effekten av socker från effekten av droger.

Livsmedelsindustrin känner väl till detta. De använder sig av det för att utforma processad mat som ger oss ett sug efter mer.

Man kan absolut resonera kring om processad och sockrad mat stämmer in på definitionen av beroendeframkallande substanser och det kan var viktigt för utforming av riktlinjer och vägledande beslut. Men ur ett individperspektiv kan det räcka med att veta att processad mat är utformad för att stimulera vårt belöningscentrum och få oss att vilja ha mer. Att förstå det hjälper oss att inse varför det ibland kan vara så svårt att hålla sig till ett hälsosamt kostupplägg.

Det duger inte som ursäkt för att kasta in handduken, men du behöver heller inte skuldbelägga dig själv alltför mycket. Att känna till det här hjälper dig förhoppningsvis att vara proaktiv och istället välja mat som är god, njutningsbar och hälsosam. Om du söker inspiration behöver du inte gå länge än till recepten här på Diet Doctor.

Vetenskapen bakom beroende kanske inte spelar oss i händerna, men vi äger fortfarande den kraft som finns i riktig mat och den kommer att leda oss framåt.

Tack för att du läser.
Bret Scher, MD FACC

Tidigare

Att vara fånge i en kolhydratkultur

”Det går att ta tag i sitt sockerberoende”

Sockerberoende
 • Vad är sockerberoende?06:35Bitten Jonsson's kurs i sockerberoende, del 1: Insikter och råd om hur du kan kontrollera mat- och sockerbegäret.
 • Hur blir man sockerfri?29:24
 • Intervju - Bitten Jonsson (del 1)13:12
 • Att fortsätta att sluta04:12
 • Så slutar du med socker04:57
 • Intervju - Bitten Jonsson (del 2)18:51
 • Du måste planera för att lyckas06:28
 • Så behåller du kontrollen i längden05:06
 • Kom igång med att frigöra dig från sockerberoende02:21
 • Att göra slut med sockerberoende21:28
 • De 3 stadierna av sockerberoende05:36
 • 03:24
 • Hur du undviker återfall, del 8 - Bitten Jonsson05:53
 • 15:29Theres Olofsson berättar om hur hon gick ner 130 kilo genom att strikt hålla sig till LCHF-kost. Therese Olofssons blogg: http://lchfthess.se
 • Emily-Maguire-Sugar-Friend-or-Foe?-SD-201624:11
 • 04:25
 • 02:15
 • 05:09

Inlägget Beroende av processad mat – finns det? Spelar det någon roll? dök först upp på Diet Doctor.

Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd

lör, 2018-10-06 16:38

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Om du har en färsk typ 2-diabetesdiagnos, eller har haft sjukdomen i flera år, vilken är den självklara platsen att söka upp för stöd och information? Du tänker på de stora diabetesorganisationerna, eller hur?

Fel! Tyvärr kommer råd från Canadian Diabetes Association (CDA) och American Diabetes Association (ADA) knappast att hjälpa dig. Faktum är att de kommer att stjälpa dig. Låt mig förklara närmare.

Först kommer några enkla och obestridliga fakta som i princip ingen sätter sig emot.

 • Personer med typ 2-diabetes är ofta överviktiga och har högt blodsocker.
 • Raffinerat spannmål (vitt mjöl) är bland det absolut värsta när det gäller att höja blodsockret.
 • Att äta socker orsakar viktuppgång och höjer blodsockret.
 • Varken raffinerat spannmål eller socker har speciellt stort näringsvärde.
Socker och mjöl höjer ditt blodsocker, ät det inte. Eller hur…?

Aha! Så sammanfattningen känns noggrann och logisk. Om mjöl och socker höjer blodsockret och mitt blodsocker redan är för högt, då borde jag äta mindre mjöl och socker. Dessutom, så självklart att jag tvekar att nämna det, om mjöl och socker gör så at jag går upp i vikt och jag redan väger för mycket, då borde jag äta mindre. Mycket, mycket självklart, eller hur? Nå, inte för CDA och ADA som har varit upptagna med att uppmana en generation typ 2-diabetiker att äta MER mjöl och socker. 

Kakor och bakverk laddade med socker och mjöl!

Jag är på biblioteket och bestämmer mig för att ta reda på vad CDA menar med en acceptabel efterrätt – det är ”Canada’s 150 Best Diabetes Desserts” – från CDA. Jag slår slumpartat upp ett recept – oj, titta – Lemon Lime Cookies. Jag skummar igenom ingredienslistan och hittar 8,75 dl raffinerat vitt mjöl och 3 dl socker. Är det ett av Kanadas 150 bästa diabetesdesserter? Är dessa människor helt galna? Ja, de är galna. Är det här det bästa rådet från Canadian Diabetes Association? Försöker CDA förebygga diabetes eller ge oss diabetes? Det känns inte helt självklart.

Om CDA försöker förebygga diabetes, ja då är dessa människor helt vrickade. De är korkade eller galna. Allt det sockret och mjölet höjer blodsockret mer än 99 procent av all annan föda. Alla kan se att det är dåligt, inte alls bra. Hur kan detta kvala in som en av CDA:s bästa efterrätter?

Men hur är det med American Diabetes Association? Jag plockar fram en bok från ADA – åh – här har vi det – Diabetes Meal Planning Made Easy. Då ska vi se vad de tycker om socker och sötsaker.

Blodsockret är ingen anledning att utesluta socker och sötsaker??!

“Personer med diabetes behöver inte längre undvika socker och sötsaker”!!?? Är dessa människor komplett och kriminellt galna? Försöker ADA förebygga typ 2-diabetes eller försöker de ge oss diabetes? Det känns inte helt självklart. Det är ganska uppenbart för de flesta att intag av socker INTE är bra för typ 2-diabetes. Ändå berättar ADA för alla som vill lyssna att personer med diabetes inte behöver undvika socker. OCH, de har sagt det sedan 1994! Ät mer socker – det är bra för dig! Tack, ADA!

Nu ska vi se vad mer ADA vill berätta för oss. Åh, just det – kolhydrater, som kemiskt består av kedjor av glukos, är kroppen bästa källa till energi och personer med diabetes ska få i sig omkring hälften av sin kalorier från kolhydrater. Låt oss tänka igenom detta. Vid T2D har man för mycket glukos i blodet, därför ska vi företrädesvis välja mat som består primärt av glukos!!!?? Är dessa människor komplett och fullständigt galna? Ja, ja de är galna. Och titta här – det är OK att äta upp till 25 procent tillsatt socker i kosten! Det är exakt vad vi INTE ska göra. Alla, ADA i synnerhet, borde inse att mer socker och spannmål gör att blodsockret blir HÖGRE, inte lägre.

Här är fler delikata recept från ADA. Åh, cheesecake med grahamskex, stevia och socker. Wow. Helt enkelt wow. Är det acceptabelt? Är detta vad ADA rekommenderar? Återigen, är detta för att förebygga diabetes, eller är det för att ge oss diabetes?

Sorry, diabetesorganisationerna hjälper dig inte att bli frisk

Så, om du verkligen vill hjälpa dig själv när det handlar om typ 2-diabetes då är det första steget att mycket noga ifrågasätta vad CDA och ADA säger till dig, de är nämligen inte dina vänner.

Jag undrar varför ADA ger såna korkade, korkade råd? Nå, låt oss ta en liten titt på deras vänskapskrets. Åh, den kompletta listan inkluderar – AstraZeneca, Eli Lilly, Janssen, Merck, Novo-Nordisk och Sanofi. Canadian Diabetes Association får mycket penagr från – Janssen, Abbott, Sanofi, Novo-Nordisk och AstraZeneca. Samtliga är läkemedelsföretag som har en skyldighet gentemot sina aktieägare att dra in så mycket pengar som möjligt på – typ 2-diabetiker! Tur för dem, inte så mycket tur för dig om du väljer att lyssna på diabetesorganisationerna.

Finns det en bättre lösning? I min bok The Diabetes Code berättar jag att det är ganska enkelt. Typ 2-diabetes är en reversibel sjukdom. Vi har påvisat det om och om igen, men du kan också bevisa det för dig själv. Om en vän får diagnosen T2D och går ner över 20 kilo, vad tror du händer med sjukdomen? Den försvinner, i princip. Tom Watson (ovan) från Storbritanniens Labour-parti kom på det alldeles själv, nu är han besluten att tackla sjukdomen över hela landet och även världen. Men varför behövde han komma fram till detta alldeles själv, TROTS vårdpersonal, inte TACK VARE vårdpersonal? Om sjukdomen är reversibel, varför är det ett fåtal som lyckas reversera sin sjukdom genom att lyssna på ADA? Åh, just det, ADA försöker ju ge dig diabetes, inte förebygga diabetes. 

Vi sammanställer några roliga och obestridliga fakta:

 • Vid typ 2-diabetes är blodsockret för högt.
 • Om du inte äter (fastar), sjunker blodsockret. Då behöver du inte några läkemedel för att sänka blodsockret.
 • Om du fortsätter med periodisk fasta kommer du att gå ner i vikt.
 • När du går ner i vikt kommer din typ 2-diabetes generellt att försvinna.

Så, här är en lösning som är gratis, tillgänglig för alla i hela världen, hundra procent naturlig och som besparar dig tid. Det finns inget behov av läkemedel eller kirurgi. Fasta är bokstavligen det äldsta kostknepet i världen och det har använts i tusentals år.

Det är så du tar kontroll över typ 2-diabetes, en sjukdom som bidrar till hjärtinfarkt, stroke, njursjukdom, blindhet, amputationer, cancer och Alzheimers sjukdom. Det är en reversibel sjukdom orsakad av kost, du behöver alltså en lösning som handlar om kost – en som råkar vara gratis, tillgänglig och enkel (men ändå inte lätt). Du kan bota denna sjukdom med KUNSKAP, inte läkemedel. Alla som vill ge dig läkemedel (Canadian Diabetes Association, American Diabetes Association med flera) kan du inte lita på.

Lita på dig själv. Beväpna dig med kunskap. Och reversera din diabetes.


Dr Jason Fung Dr Fungs populäraste inlägg

 1. 1Periodisk fasta 
 2. 2Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre 
 3. 3Så påverkar fasta fysiologi och hormoner 
Typ 2-diabetes
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • 14:39
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes29:59Vi behöver ett nytt sätt att se på och behandla typ 2-diabetes. Ett paradigm baserat på vetenskap som adresserar det verkliga problemet.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet45:59
 • Det essentiella problemet med typ 2-diabetes05:13
 • En global matrevolution48:15
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • VIDEO: Treating the Symptoms or the Cause? - Part 4 of the diabetes course with Jason Fung04:15
 • 36 kilo lättare och inga mediciner09:12
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • Diabetes Video Course Part 309:32
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • Så reverserar man typ 2-diabetes – Jay Wortman24:55
 • My Big Fat Diet42:31Vad skulle hända om en hel by av Kanadas ursprungsbefolkning gick tillbaka till att äta som de brukade? En högfetts och lågkolhydratkost baserad på riktig mat?
Viktnedgång
 • Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • 14:39
 • Att hjälpa folk till bättre hälsa15:44Dawn var sjuk och överviktig men sen hittade hon LCHF... och det förändrade hennes liv.
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • 45 kilo borta utan kaloriräkning24:12
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Avancerade LCHF-tips!31:11
 • Orsaken till fetma38:45
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • 48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • De 5 bästa tipsen för vikten15:53Kämpar du med att gå ner i vikt även på LCHF? Här är våra 5 bästa tips på vad du kan göra.
 • Intervju med Jason Fung45:20
Grunderna i LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.
 

Mer med dr Fung

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

Dr Fungs böcker Fetmakoden, The Complete Guide to Fasting och The Diabetes Code finns samtliga på Bokus, Adlibris eller andra nätbokhandlare.

Inlägget Så förvärrar du din diabetes: följ konventionella råd dök först upp på Diet Doctor.

En hel stad blir sockerfri i 70 dagar

lör, 2018-10-06 08:24

Kan en hel stad övergå till sockerfri kost? Kardiolog Aseem Malhotra bestämde sig för att ta reda på det.

Dr Malhotra valde orten Tameside, ett samhälle i trakten av Manchester, nära det egna barndomshemmet. Tameside har ett välskött sjukhus som har tagit ställning och tagit bort sockersötade drycker ur sitt sortiment. För att fortsätta sina framgångar i kampen mot sockret lanserade man i juli, med dr Malhotras hjälp, en 70-dagarsutmaning: ”70 day sugar-free challenge to mark the 70th anniversary of the [British National Health Service, or] NHS.”

Resultatet? Viktnedgång och välmående:

Mer än 100 anställda inom sjukvården och medborgare har rapporterat in sina resultat, vilket pekat på en genomsnittlig viktnedgång på 4-10 kilo under de 70 dagarna, samt dussintals berättelser om ökat välmående.

På Diet Doctor är vårt långsiktiga mål är att ge människor överallt makten att revolutionera sin hälsa. Experimentet i Tameside är den typ av gräsrotsrörelse som vi hoppas kan hjälpa till att sprida budskapet och vända den rådande trenden med fetma, diabetes och andra kroniska sjukdomar som ökar.

Vill du starta en sockerfri LCHF-utmaning i ditt samhälle — stort eller litet? Varför inte ta saken i egna händer och göra skillnad!

The Guardian: What can the town that gave up sugar teach us about diabetes and obesity?

Tidigare

Kampanj på brittiskt sjukhus: Skippa sockret!

Sjukhus förbjuder sockersötade drycker

De åtta bästa tipsen för ett längre och lättare liv

Kom igång

Vill du också gå ner i vikt och förbättra din hälsa? Anmäl dig till vår gratis tvåveckors LCHF-utmaning!

Mer

Guide: LCHF för nybörjare

Guide: Drycker och LCHF – bäst och sämst

Typ 2-diabetes
 • "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"25:54Vilken form av träning är den bästa för din hälsa? Varför kan man ha problem att gå ner i vikt på LCHF? Och kan man verkligen bota insulinresistens?
 • 14:39
 • Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes29:59Vi behöver ett nytt sätt att se på och behandla typ 2-diabetes. Ett paradigm baserat på vetenskap som adresserar det verkliga problemet.
 • Intervju med Jason Fung45:20
 • Det essentiella problemet med typ 2-diabetes05:13
 • LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet45:59
 • En global matrevolution48:15
 • 46:13
 • Fasta som behandling34:55
 • VIDEO: Treating the Symptoms or the Cause? - Part 4 of the diabetes course with Jason Fung04:15
 • 36 kilo lättare och inga mediciner09:12
 • 18:22Intervju med Ann Fernholm om vilken påverkan socker har på vår hälsa. Läs mer om metabolt syndrom: http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom Länk till Ann Fernholms blogg: http://www.ettsotareblod.se
 • Diabetes Video Course Part 309:32
 • "Jag visste ingenting"28:53Hur den legendariska Tim Noakes, professor i tränings- och idrottsvetenskap, ändrade uppfattning om kolhydrater för hälsa och idrottsprestationer.
 • Så reverserar man typ 2-diabetes – Jay Wortman24:55
 • My Big Fat Diet42:31Vad skulle hända om en hel by av Kanadas ursprungsbefolkning gick tillbaka till att äta som de brukade? En högfetts och lågkolhydratkost baserad på riktig mat?
Grunderna i LCHF
 • Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • Undvik de konventionella kostråden45:06
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta?
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • 27:34Intervju med professor Stephen Phinney, forskare, författare och brinnande LCHF-pionjär. Filmad oktober 2011.

Inlägget En hel stad blir sockerfri i 70 dagar dök först upp på Diet Doctor.

Sidor